Sestdiena, 13.04.2024 16:36
Egils, Egīls, Nauris
Otrdiena, 9. augusts, 2022 13:41

Ķeguma komercnovirziena vidusskola kļuvusi par Ķeguma vidusskolu

ogresnovads.lv
Ķeguma komercnovirziena vidusskola kļuvusi par Ķeguma vidusskolu
Otrdiena, 9. augusts, 2022 13:41

Ķeguma komercnovirziena vidusskola kļuvusi par Ķeguma vidusskolu

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības dome lēmusi par Ķeguma komercnovirziena vidusskolas nosaukuma maiņu. Turpmāk skola nesīs Ķeguma vidusskolas vārdu.

Ogres novada pašvaldībā tika saņemts Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktora Vladimira Samohina iesniegums ar lūgumu veikt izmaiņas izglītības iestādes nosaukumā. Ogres novada pašvaldības dome 2022. gada 28. jūlijā vienbalsīgi lēmusi par skolas nosaukuma maiņu.

Skolā tiek īstenots jaunais izglītības standarts, kura ietvaros skolēniem tiek piedāvātās vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas. Aktualitāti ir zaudējusi iepriekš piedāvātā 7. - 9. klases otrā posma pamatizglītības programma un vispārējā profesionāli orientētā izglītības programma, kas bija pamatā komercnovirziena vidusskolas nosaukumam.

Par nosaukuma maiņu tika veikta izglītojamo, vecāku un darbinieku aptauja. Aptaujā 68% respondentu kā atbilstošāko nosaukumu norādīja Ķeguma vidusskolu.

Ogres novada pašvaldības dome veikusi nepieciešamās izmaiņas skolas nolikumā. Pašvaldība ir gandarīta par skolas kolektīva vēlmi un spēju pieņemt jaunā izglītības satura īstenošanai un laika garam atbilstošus lēmumus skolas darba organizācijā.