Otrdiena, 23.04.2024 14:56
Georgs, Jurģis, Juris
Otrdiena, 12. septembris, 2023 10:29

Ķegumā un Lielvārdē plānots veikt apgaismojuma nomaiņu uz LED gaismekļiem ar viedo vadību

Ogresnovads.lv
Ķegumā un Lielvārdē plānots veikt apgaismojuma nomaiņu uz LED gaismekļiem ar viedo vadību
Otrdiena, 12. septembris, 2023 10:29

Ķegumā un Lielvārdē plānots veikt apgaismojuma nomaiņu uz LED gaismekļiem ar viedo vadību

Ogresnovads.lv

Turpinot Ogres novada apgaismojuma infrastruktūras pilnveidošanu, Ogres novada pašvaldība un SIA Vides investīciju fonds 4. jūnijā noslēdza līgumu par projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ogres novada pašvaldības Ķeguma un Lielvārdes teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā" Nr. EKII-7/34 īstenošanu, nomainot nātrija gāzizlādes gaismekļus uz 380 LED gaismekļiem ar viedo vadību.

Ogres novads jau kopš 2014. gada īpašu uzmanību ir pievērsis ielu apgaismojuma modernizācijai un pārejai uz viedu apgaismojuma sistēmu, kas ietver ne tikai LED gaismekļu uzstādīšanu, bet arī to aprīkošanu ar kustību sensoriem. Tomēr joprojām liela daļa apgaismojuma infrastruktūras novadā ir tehniski un morāli novecojusi, vietām traucējot gaismas padevi līdz ar tumšā laika iestāšanos, radot pamatotas bažas par kriminalitātes pieaugumu un dažādu savainojumu gūšanu, ko var izraisīt krituši koku zari, pamesti sadzīves priekšmeti, bedres u.c. Vērā ņemams ir arī fakts, ka šobrīd vēl nozīmīgu daļu ielu apgaismojuma veido nātrija gāzizlādes spuldzes, kas ir ne tikai veselībai bīstamas, videi nedraudzīgas, bet arī patērē ļoti daudz elektroenerģijas.

Kā viens no efektīvākiem risinājumiem elektroenerģijas patēriņa samazināšanai un arī oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai ir uzstādīt LED apgaismojumu. Tas rada papildu ietaupījumus arī elektroenerģijas ražotājam, jo šajā procesā ievērojami zudumi rodas tieši pārvades (2 %) un sadales (8 %) procesā. LED gaismekļi šobrīd ir galvenais risinājums ielu apgaismojuma sistēmu efektivitātes paaugstināšanai, un, izmantojot kustības sensorus un efektīvus gaismas regulēšanas algoritmus, viedajām ielu apgaismojuma sistēmām ir lielas nākotnes perspektīvas, radot arī jaunas funkcijas un iespējas pilsētām, kas ir arī milzīgi ekonomiskie ieguvumi.

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.- 2034. gadam paredz samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu un efektīvi izmantot energoresursus kā privātajā, tā valsts sektorā.

Projekta ietvaros ir plānots uzstādīt LED gaismekļus, jo salīdzinājumā ar citiem gaismas avotiem tiem piemīt vairākas nozīmīgas priekšrocības, no kurām vislielākā priekšrocība ir tāda, ka ar viedām ielu apgaismojuma sistēmām, kas aprīkotas ar LED gaismekļiem un kustības sensoriem, elektroenerģijas patēriņu ir iespējams samazināt par 69–73 %, vienlaikus samazināt uzstādīto gaismekļu jaudu par vairāk nekā 50 %, savukārt sistēmām bez kustības sensoriem mēnesī ir iespējams ietaupīt ap 51–72 % elektroenerģiju, vidēji gadā tas ir līdz 60 %, vienlaikus samazinot uzstādīto gaismekļu jaudu par aptuveni 40 %, nodrošinot tādus pašus vai uzlabotus apgaismojuma kvalitātes parametrus, ja salīdzina ar esošajiem nātrija augstspiediena spuldžu gaismekļiem. Projekta ietvaros paredzamais elektroenerģijas samazinājums būs aptuveni 84%.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Ogres novada pašvaldības Ķeguma un Lielvārdes teritorijas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā nomainot nātrija gāzizlādes gaismekļus uz 380 LED gaismekļiem uz ar viedo vadību Ķegumā un Lielvārdē.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots samazināt energopatēriņu par 240.69998 MWh/gadā un oglekļa dioksīda emisiju par 26.2362977764 tCO2/gadā.

Projektu paredzēts īstenot šādās ielās: Avotu ielā (Lielvārde), Meža ielā no Lauku ielas līdz Baznīcai (Lielvārde), Rembates parks (Lielvārde), Māras ielā (Lielvārde), E.Kauliņa ielā pie Muzeja (parkā) (Lielvārde), Dravnieku ielā pie Mūzikas skolas (Lielvārde), Pie Domes ēkas (parkā) (Lielvārde), E. Kauliņa parkā (Lielvārde), E. Kauliņa pagalmos (Lielvārde), Raiņa ielas pagalmi (Lielvārde), Ozolu iela (Ķegums), Stacijas iela (Ķegums), Uzvaras iela (Ķegums), Meža iela (Ķegums), Rembates iela (Ķegums), Mednieku iela (Ķegums), Ganu iela (Ķegums), Kalna iela (Ķegums), Egļu iela (Ķegums), Rasas iela (Ķegums), Siguldas iela (Ķegums), Torņa iela (Ķegums), Birzes iela (Ķegums), Lakstīgalu iela (Ķegums), Estrādes iela (Ķegums), Ziedu iela (Ķegums), Viršu iela (Ķegums), Birzes iela (Ķegums), Skolas iela (Ķegums), Liepu aleja (Ķegums), Kultūras nama pagalms (Ķegums), Komunālā iela (Ķegums), Krasta iela (Ķegums), Smilšu iela (Ķegums), Alko outlet stāvvieta (Ķegums), Dz/c stacijas laukums (Ķegums), Lāčplēša iela (Ķegums), Kuģu iela (Ķegums), Upes iela (Ķegums), Celtnieku gājēju ceļš (Ķegums), Celtnieku iela (Ķegums), Pakalnes iela (Ķegums), Aizvēju iela (Ķegums), Staru iela (Ķegums), Priežu iela (Ķegums), Saules iela (Ķegums).

Projektu paredzēts īstenot līdz 2024 gada decembrim. Projekta īstenošanai nepieciešamais kopējais finansējums 237 104.83 euro, t.sk., Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums 165 973.38 euro.

Šobrīd Ogres novada pašvaldība ir izsludinājusi iepirkuma procedūru, lai noskaidrotu pretendentu, kas varētu veikt darbus.