Ceturtdiena, 25.07.2024 07:27
Jēkabs, Žaklīna
Pirmdiena, 17. jūlijs, 2023 19:28

Labais darbs armijas veterānu bērniem – Mazais Namejs

Informāciju sagatavoja Agnija Jansone, Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas pārstāve
Labais darbs armijas veterānu bērniem – Mazais Namejs
Foto no nometnes atklāšanas, autore Elizabete Auza
Pirmdiena, 17. jūlijs, 2023 19:28

Labais darbs armijas veterānu bērniem – Mazais Namejs

Informāciju sagatavoja Agnija Jansone, Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas pārstāve

Šodien, 17.jūlijā, Vaidavā sākās nometne militāro misiju veterānu bērniem "Mazais Namejs 2023", ko jau sesto gadu, pēc fonda "Namejs" aicinājuma, organizē skauti un gaidas.

Pasākumā piedalās jaunieši no Ogres, Lielvārdes, Salaspils, Ropažiem, Saulkrastiem, Jelgavas, Aizkraukles, Siguldas, Jūrmalas, Apes, Jēkabpils, Preiļiem, Rīgas, Ādažiem, Liepājas.

Tradīcija tika aizsākta 2018.gadā, kad “Valsts aizsardzības un patriotisma fonds “Namejs”” sadarbībā ar biedrību “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” organizēja pirmo starptautisko militāro misiju veterānu bērnu vasaras nometni “Mazais Namejs”. Pasākuma mērķis ir dot iespēju veterānu bērniem jēgpilni un aktīvi pavadīt brīvo laiku. Tas ir veids, kā atbalstīt un pateikt paldies misiju veterāniem par ieguldīto mūsu valsts drošībā. “Mazais Namejs” šogad notiek Vaidavā un šo gadu laikā sevi pierādījis kā tradicionālu vasaras vērtību šiem bērniem.

80 “mazie Nameji” piecu dienu nometnē kopā ar skautiem un gaidām praktizēs āra dzīves prasmes, gūs jaunus draugus, attīstīs patstāvību, radošumu, pielāgoties dažādiem apstākļiem, spēju strādāt komandā un apgūst personisko neatkarību. Dalībnieki dosies arī pārgājienā apkārt Vaidavas ezeram. Savukārt, otrdien jaunieši apmeklēs Ādažu milirāro bāzi, tuvāk iepazīs savu vecāku ikdienu gaitas, piedalīsies arī NATO vienības organizētās izzinošās nodarbībās un paraugdemonstrējumos.
Par nometni tās izveides idejas autors generālleitnants (atv.) Raimonds Graube saka: “Karš Ukrainā māca mums māca vairākas lietas - cik svarīgi rūpēties par savējiem - kā ikdienā, tā par tiem, kas karo frontē. Tas arī atgādina par aktīvas pilsoniskās sabiedrības vērtību - cilvēku nesavtīgo brīvprātīgo darbu un ziedošanu! Paldies skautu un gaidu organizācijai un brīvprātīgajiem vadītājiem par atbalstu misiju veterānu bērniem un viņu ģimenēm! Paldies visiem ziedotājiem, atbalstītājiem un sadarbības partneriem!”

“Esam gandarīti par savu brīvprātīgā darba ieguldījumu, veidojot miltiāro misiju veterānu bērnu kopienu, kurā jaunieši sazinās, drauzējas arī ārpus nometnes, jūtas droši, iesaistās arī skautu un gaidu ikdienas darbībā, pat palīdzēja atjaunot vienību Liepājā! “Mazais Namejs” ir kļuvis par mazu šūniņu mūsu organizācijā. ” tā vad. Inga Kuple, šī gada nomenes vadītāja, Latvijas gaidu priekšniece.

Pasākumu vada brīvprātīgie skautu un gaidu vadītāji, kuriem nometne ir lieliska iespēja praktizēt un pilnveidot savas vadības prasmes. Pasākums tiek veidots ar Latvijas skautu un gaidu organizācijas brīvprātīgā darba ieguldījumu, kā arī ar fonda “Namejs” ziedotāju atbalstu.

Skautisms un gaidisms ir pasaules lielākā jaunatnes neformālās audzināšanas brīvprātīga kustība, kas papildina skolu un ģimeni. Tās mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pārliecību, vajadzību izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Latvijā ir vairāk kā 800 aktīvu skautu un gaidu. Biedrība “Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācijā” ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācija.

Organizācijas konti sociālajos medijos:

www.facebook.com/skautiungaidas/

www.twitter.com/skautiungaidas/

www.instagram/skautiungaidas/


Nodibinājuma “Valsts aizsardzības un patriotisma fonds “Namejs”” mērķis ir veicināt patriotismu Latvijas sabiedrībā, uzturēt starptautiskajās operācijās cietušo karavīru piemiņu un atbalstīt nacionālo bruņoto spēku attīstību un to uzdevumu izpildi valsts aizsardzībā. Nodibinājuma darbība ir vērsta iniciatīvas rosināšanai un sabiedrības iesaistīšanai pilsoniskās un militāri patriotiskās audzināšanas pasākumos. Savukārt tā uzmanības lokā būs jauniešu militāri patriotiskās un ētiskās audzināšanas uzdevumi, kā arī karavīru piemiņas saglabāšanai veltītu projektu īstenošana.

https://www.facebook.com/FondsNAMEJS