Piektdiena, 12.04.2024 20:14
Ainis, Jūlijs
Otrdiena, 8. novembris, 2022 10:04

Laiks gana labs – būvdarbi turpinās

Ogres Vēstis Visiem
Laiks gana labs – būvdarbi turpinās
Otrdiena, 8. novembris, 2022 10:04

Laiks gana labs – būvdarbi turpinās

Ogres Vēstis Visiem

Šoruden laika apstākļi ir labvēlīgi, lai turpinātu Ogres novadā uzsāktos būvdarbus un pat īstenotu jaunus projektus.

Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis informē, - ja turpināsies būvniecības darbiem piemēroti laika apstākļi, plānots noasfaltēt ceļu uz Lindes parku.
«Šis ceļš ir ļoti bēdīgā stāvoklī. Lindes parku iedzīvotāji apmeklē, un vismaz asfaltēto daļu šogad sakārtosim, kā arī uzsāksim projektēšanu, lai nākamgad varētu noasfaltēt ceļu līdz pašam parkam. Diemžēl pašvaldībai nav zemes, lai tur izveidotu stāvvietu, un auto nāksies atstāt ceļa malā,» skaidro E. Helmanis.
Savukārt Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis informē, ka Ogres novadā sekmīgi turpinās iepriekš uzsāktie būvdarbi, piemēram,
Ogres novada Sporta centra ēkas Ogrē, Skolas ielā 12, energoefektivitātes paaugstināšanas darbi. «Pabeigta ēkas apsildes sistēmas montāža un pandusa izbūve, veikta arī daļēja fasādes siltināšana. Darbi jāpabeidz līdz 15. novembrim,» skaidro P. Špakovskis.


Darbi turpinās arī Ogrē, Suntažu ielā 2, kur notiek projekta «Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā» realizēšana. Plānots izveidot vairākus sociālos pakalpojumus personām ar īpašām vajadzībām. Pašvaldības izpilddirektors skaidro, ka objekts ir nosacīti sadalīts divās daļās – pārbūvējamā un no jauna būvējamā ēkas daļā. Pirmajā daļā veikta logu nomaiņa, turpinās jumta izbūve un iekšējie darbi. Otrajā ēkas daļā pabeigta nesošo sienu izbūve, veikta apakšzemes komunikāciju izbūve, tiek montētas metāla un jumta konstrukcijas. Vienlaikus notiek arī teritorijas labiekārtošana.


Ogrē turpinās arī Ogres Valsts ģimnāzijas jaunās ēkas un sporta halles būvniecība, kur notiek fasādes un iekšējās apdares darbi, kā arī teritorijas labiekārtošana un piebraucamā ceļa izbūve.


Savukārt Ikšķilē, Skolas ielā 4, notiek ēkas energoefektivitātes uzlabošana un pārbūve. P. Špakovskis informē, ka ir pabeigti visi demontāžas darbi. Uzsākta ārējo tīklu izbūve (siltumtrase, ūdens un kanalizācijas tīkli). Tuvākajā laikā plānots uzsākt jumta būvniecību, grīdu betonēšanu un starpsienu izbūvi.
Kas attiecas uz Taurupes muižas klēts pārbūvi, pilnībā pabeigta ēkas akmens mūra un kolonnu atjaunošana, uzstādītas tērauda konstrukcijas. Notiek darbi pie iekšējo un ārējo elektrotīklu izveides. Turpināsies jumta seguma izbūve, un būvnieki gaida stikla piegādes.


Īstenojot ēkas «Viļņi» telpu grupu atjaunošanu Ķeipenē, ir pabeigti plānotie demontāžas darbi, uzsākta jumta konstrukciju nomaiņa, sakārtoti un izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli, kā arī pieslēgums centralizētajai sistēmai. Savukārt Jumpravas estrādē notiek demontāžas darbi. Plānots uzsākt basketbola laukuma un terašu izbūvi.


Turpinās ielu pārbūve Lielvārdē – visās piecās ielās – Rembates, Stacijas, Uzvaras, Andreja Pumpura un Meža ielā – veikta koku un krūmu ciršana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, grāvju un drenāžu rakšana. Pakāpeniski tiek veikta šķembu kārtu ieklāšana. Darbi jāpabeidz septiņu mēnešu laikā.
Savukārt Ogrē, Saules prospektā, veikta pārbūve, ielu nosacīti sadalot divās daļās. Pirmajā posmā – starp Ogres pilsētas robežu un Zilokalnu prospektu – veikta koku un krūmu zāģēšana, grunts izstrāde, 80 procentu apjomā veikta arī betona apmaļu montāža. Otrajā posmā – starp Zilokalnu prospektu un Vidus prospektu – veikta koku un krūmu zāģēšana, grunts izstrāde un lietusūdens kanalizācijas izbūve 250 metru garumā.


P. Špakovskis informē arī, ka 13. oktobrī ir noslēgts būvdarbu līgums ar būvuzņēmēju SIA «MT Sēta» par Strēlnieku prospekta (posmā no Dārza ielas līdz Jāņa Čakstes prospektam) Ogrē pārbūvi. Tuvākajā laikā plānots uzsākt būvniecību, kā pirmos veicot lietusūdens kanalizācijas izbūves darbus. Arī šis objekts jāpabeidz deviņu mēnešu laikā.

Foto: no Ogres novada pašvaldības arhīva 

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem