Svētdiena, 21.07.2024 22:55
Meldra, Meldris, Melisa
Otrdiena, 16. maijs, 2023 14:21

Latvijā veidos 76 jaunus dabas liegumus, arī Ogres novadā

Leta
Latvijā veidos 76 jaunus dabas liegumus, arī Ogres novadā
Latvijas Dabas fonds
Otrdiena, 16. maijs, 2023 14:21

Latvijā veidos 76 jaunus dabas liegumus, arī Ogres novadā

Leta

Latvijā tiks izveidoti 76 jauni dabas liegumi, paredz saskaņošanai nodotais Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par dabas liegumiem".
Noteikumu projekts paredz noteikt 76 jaunus dabas liegumus un paplašināt sešus esošus dabas liegumus, lai izbeigtu pret Latviju ierosināto pārkāpuma procedūru par pietiekama aizsardzības statusa nenodrošināšanu Eiropas Savienības nozīmes biotopiem staignāju mežiem.

Ogres novadā veidos liegumu - Vedzes meži, Plaužu ezera meži, Pečoru ezera meži, Skolasupes meži, Pilskalnu meži, Ludzas novadā Dūkšupes meži, Istras staignāju meži, Ladas upes staignāju meži, Strodu strauta staignāju meži, Zaborovjes ezera purvs un meži, Zilupes meži, Madonas novadā - Ilzina un Zosina ezeru meži, Davelnīša ezera meži,  Preiļu novads - Mazā Kurtoša meži, Sekstu ezers un meži.

Aizkraukles novadā plānots izveidot liegumu Lobes ezera meži, Sērenes meži, Iecavas paliene, Jūgupes meži, Krācējgrāvja staignāju meži, Zalvītes strauta purvs, bet paplašināt teritoriju liegumam Ellītes purvs.

Alūksnes novadā tiks izveidots dabas liegums Sāmaņu pūrs, Vorožas upes meži, Augšdaugavas novadā - Līdumu mežs, Viesītes meži, Balvu novadā - Bolupes palienes meži, Pērtupes meži, Viricas upes meži, Dūkšupes meži, Bauskas novadā - Birzes purvi, Iecavas staignāju meži, Iecavas paliene.

Cēsu novadā izveidos trīs jaunus liegumus - Asaru ezers, Amatas staignāju meži, Augštupītes meži, Dienvidkurzemes novadā - Bārtas meži, Celmu ezera meži, Dunalkas meži, Pūļa purvs, Rucavas staignāju meži, Dobeles novadā - Dravnieku meži, Gardenes meži, Miltiņu platlapju meži, Gulbenes novadā - Audulītes staignāju meži, Pededzes staignāju meži, Vidagas upes meži, Vijatas meži.

Jelgavas novadā izveidos liegumu Sodzera meži, Skursteņu platlapju meži, bet paplašinās Kaigu purva liegumus, Jēkabpils novadā būs dabas liegums Krustceļu meži, Mežmalu meži, Viesītes meži, Kuldīgas novadā - Grīdnieku tīrelis, Mazupes meži, Skudru tīrelis, Sniķera dīķa meži, Ponakstes upes meži, Pasilciema meži.

Limbažu novadā tiks veidots dabas liegums Korģes meži, Kroģes staignāju meži, Soģupes meži, bet tiks paplašināti Augstrozes un Maizezera dabas liegumi.

Rēzeknes novadā taps dabas liegums Gadrinkas ezera meži, Ropažu novadā - Ķivuļurga, Tumšupes meži, Siguldas novadā - Mazās Juglas meži un paplašinās Linezera dabas liegumu.

Talsu novadā veidos liegumu Jūrenvalka meži, Kaļķciema meži, Medņu kalni, Mērsraga meži, Briežezera meži, Valkas novadā - Purgailes upes meži, Valmieras novadā - Augsto kalnu meži, Salacas upes meži, bet paplašinās liegumu Vidusburtnieks.

Varakļānu novadā būs dabas liegums Murmastienes staignāju meži, Ventspils novadā - Akmeņdziru staignāji, Elkšķenes meži, Gārzdes strauta meži, Ostupes meži, Pasilciema meži, Priedulāju mežs.

Jauni dabas liegumi iespēju robežās tiks veidoti valsts meža zemēs, lai minimizētu privāto zemes īpašnieku zaudējumus. Noteikumu projekts skar 21 856 hektārus zemes.