Sestdiena, 20.07.2024 02:24
Ramona, Ritma
Otrdiena, 30. maijs, 2023 16:24

Latvijas pilsētu iedzīvotāji var pieteikties ES fondu atbalstam vecu un neefektīvu apkures iekārtu nomaiņai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Latvijas pilsētu iedzīvotāji var pieteikties ES fondu atbalstam vecu un neefektīvu apkures iekārtu nomaiņai
Varam.gov.lv
Otrdiena, 30. maijs, 2023 16:24

Latvijas pilsētu iedzīvotāji var pieteikties ES fondu atbalstam vecu un neefektīvu apkures iekārtu nomaiņai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto programmu* ir izsludināts pirmais projektu iesniegumu atlases uzsaukums, paredzot mājsaimniecībām iespēju saņemt Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu pieslēgumu izveidei centralizētām siltumapgādes sistēmām.

Ar programmas palīdzību iecerēts atbalstīt un veicināt veco un neefektīvo apkures iekārtu (biomasas, ogļu un kūdras apkures iekārtu) nomaiņu pilsētās, lai samazinātu to radīto negatīvo ietekmi uz gaisa kvalitāti un sabiedrības veselību. Programmas īstenošanas laikā tiks sniegta iespēja arī atjaunot, pārbūvēt vai izbūvēt apkures sistēmas un uzstādīt saules paneļus.

Projektu iesniegumu atlases pirmā uzsaukuma projektu iesniegumu pieņemšana par pieslēgumu izveidi centralizētām siltumapgādes sistēmām notiks no 2023. gada 26. maija līdz 2023. gada 25. jūlijam (ieskaitot). Projektu iesniegumu atlasi un līgumu slēgšanu nodrošinās Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA). Plašāka informācija par pieteikumu iesniegšanu pieejama CFLA mājaslapā. Projektu iesniegumu atlases pirmā uzsaukuma ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – 3 000 000 eiro. Projektam pieejamais ERAF finansējums ir atkarīgs no siltumenerģijas pieprasījuma jaudas, taču nevarēs pārsniegt 4400 eiro uz vienu deklarēto iedzīvotāju īpašumā, kur tiks veikta siltumapgādes uzlabošana.

Kā ziņots iepriekš, kopējais programmas finansējums ir 12,44 milj. eiro apmērā. Pateicoties šīm investīcijām, līdz 2025.gada beigām tiks panākts piesārņojuma smalko daļiņu emisiju samazinājums vismaz 50 tonnas gadā un vismaz 2795 iedzīvotāji gūs tiešu labumu no gaisa kvalitātes pasākumiem.

Šīs investīcijas ir iekļautas ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam stratēģiski svarīgo pasākumu sarakstā, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu programmas un ES Zaļā kursa mērķu sasniegšanā.

Kopumā VARAM ES fondu programmā tiks atbalstīti pieslēgumi centralizētajai siltumapgādes sistēmai ar apkures un karstā ūdens sadales sistēmu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi (ja nepieciešams), siltumsūkņa (gaiss, ūdens, zeme) uzstādīšana, ietverot elektrotīkla pieslēguma nepieciešamās jaudas palielināšanu (ja tas ir nepieciešams), koksnes biomasas apkures katlu uzstādīšana, kas piemērots granulu kurināmajam, viendzīvokļa un divdzīvokļu mājās, kur siltumapgāde tiek nodrošināta ar biomasas cieto kurināmo, un mazajās daudzdzīvokļu mājās, kur siltumapgāde tiek nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo. Papildus siltumsūkņu un granulu apkures katlu uzstādīšanai būs iespējams uzstādīt arī saules paneļu sistēmas (ar pieslēgumu elektrotīklam), veikt apkures sistēmas ar sildelementiem pilnīgu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi.

Projektus var iesniegt privātmāju un mazo daudzīvokļu ēku dzīvokļu īpašnieki, fiziskas un privāto tiesību juridiskas personas, vai to pilnvarotās personas, kur ēkas siltumenerģijas jaudas pieprasījums ir līdz 50 kW (indikatīvi ne lielākas ēkas kā 8 – 12 dzīvokļu, divstāvu vai triju stāvu mājas). Atbalsts paredzēts ekspluatācijā nodotām mājām (ēka nodota ekspluatācijā vismaz septiņus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas un pastāvīgi ekspluatēta vismaz pēdējos trīs gadus), tai skaitā daudzdzīvokļu ēku dzīvokļa īpašumā vai dzīvokļa īpašumos, ja nav iespējams investīcijas veikt dzīvojamai mājai vienotā risinājumā. Papildus dzīvojamai mājai izvirzīta prasība, ka kopējai lietderīgai platībai jāpārsniedz 50 m2 un tā sasniedz apkures patēriņa E klasi vai efektīvāku klasi.

Projektus var pieteikt mājokļu īpašnieki no visām Latvijas pilsētām, vienlaikus prioritāri projekti īstenojami Rīgas, Liepājas un Rēzeknes valstspilsētu teritorijās, kur konstatēti gaisa piesārņojuma normatīvu robežlielumu pārsniegumi (atbilstoši Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānā 2020.-2030. gadam noteiktajiem pasākumiem).

Plašāka informācija par nosacījumiem, rakstot uz e-pasta adresi – , vai zvanot pa konsultatīvo tālruni - +371 24002700.

Salīdzini dažādas pieejamās atbalsta programmas iedzīvotājiem siltumenerģijas iekārtu nomaiņai šeit.

*Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.6. pasākuma "Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas" īstenošanas noteikumi