Sestdiena, 13.04.2024 15:41
Egils, Egīls, Nauris
Sestdiena, 28. maijs, 2022 08:35

Lemj par atbalsta piešķiršanu dalībai sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas aktivitātēs

ogresnovads.lv
Lemj par atbalsta piešķiršanu dalībai sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas aktivitātēs
Sestdiena, 28. maijs, 2022 08:35

Lemj par atbalsta piešķiršanu dalībai sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas aktivitātēs

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 26. maijā Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa informēja deputātus, ka katru gadu Ogres novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu atbalsta personāla speciālistiem informē trūcīgo un maznodrošināto mājsaimniecību izglītojamos un viņu ģimenes par iespēju vasaras periodā (jūnijs, jūlijs, augusts) piedalīties sociālo prasmju iemaņu attīstīšanas aktivitātēs un saņemt pašvaldības finansiālu atbalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei. Tas veikts arī šogad.

Apkopojot saņemto informāciju par izglītojamajiem, kuri pieteicās sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas aktivitātēs, noskaidrots, ka pieteikušies 8 bērni no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām un 2 bērni, kuriem tiek nodrošināta ārpusģimenes aprūpe audžuģimenēs.

Ņemot vērā izglītojamo izteikto vēlmi piedalīties sociālo prasmju iemaņu attīstīšanas aktivitātēs, pašvaldība izskata jautājumu par finansiālu atbalsta piešķiršanu individuālu mācību līdzekļu iegādei.

S.Ozoliņa norādīja, ka, izvērtējot Ogres novada Sociālā dienesta šim mērķim paredzētos budžeta līdzekļus, finansiālo atbalstu iespējams piešķirt 7 eiro apmērā dienā.

Dome, izskatot sagatavoto lēmumprojektu, nolēma noteikt finansiālu atbalstu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām un audžuģimenēm sociālo iemaņu un prasmju attīstīšanai 2022. gada vasaras periodam (jūnijā, jūlijā, augustā) saskaņā ar veikto aprēķinu:

Valdemāra pamatskolā - 1 izglītojamajam, piešķirot atbalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei par kopējo summu 147 eiro, Ogres 1. vidusskolā – 2 izglītojamajiem, piešķirot atbalstu 280 eiro, Jaunogres vidusskolā – 4 izglītojamajiem, piešķirot atbalstu 581 eiro, Taurupes pamatskolā – 1 izglītojamajam, piešķirot atbalstu 140 eiro, Ogresgala pamatskolā - 1 izglītojamajam, piešķirot atbalstu 161 eiro, Ikšķiles vidusskolā - 1 izglītojamajam, piešķirot atbalstu 98 eiro apmērā.

Lēmums paredz, ka minēto vispārējās izglītības iestāžu direktoriem jānodoršina izglītojamiem dalība sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas aktivitātēs. Finansiālais atbalsts tiks izmaksāts no Ogres novada pašvaldības Sociālā dienesta budžeta.