Otrdiena, 18.06.2024 12:03
Alberts, Madis
Trešdiena, 9. novembris, 2022 09:00

Lēmums par lokālplānojuma zemes vienībai Petūniju ielā 13, Ogrē, izstrādes uzsākšanu

ogresnovads.lv
Lēmums par lokālplānojuma zemes vienībai Petūniju ielā 13, Ogrē, izstrādes uzsākšanu
Trešdiena, 9. novembris, 2022 09:00

Lēmums par lokālplānojuma zemes vienībai Petūniju ielā 13, Ogrē, izstrādes uzsākšanu

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) informē, ka ar saskaņā ar Pašvaldības domes 2022.gada 27.oktobra lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Petūniju ielā 13, Ogrē, Ogres  nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam” (turpmāk – Lēmums) atļauts uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes vienībai Petūniju ielā 13, Ogrē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 003 1285, (turpmāk – Zemes vienība) lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam (turpmāk – Lokālplānojums). 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – pamatot nepieciešamās izmaiņas Ogres novada teritorijas plānojumā 2012.-2024.g. noteiktajā teritorijas funkcionālajā zonējumā, radot priekšnoteikumus Zemes vienības attīstībai savrupmāju apbūvei.

Lokālplānojums izstrāde uzsākta pēc Zemes vienības īpašnieku – SIA “Reico” un SIA “Vienības holdings” ierosinājuma.

Ar Lēmumu iespējams iepazīties Pašvaldības tīmekļa vietnes www.ogresnovads.lv sadaļā “Lokālplānojumi” un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/.

Saistošie dokumenti šeit: