Sestdiena, 13.04.2024 16:17
Egils, Egīls, Nauris
Ceturtdiena, 15. septembris, 2022 12:04

Līdz 22. septembrim var pieteikties 14. Saeimas vēlēšanu novērošanai

Centrālā vēlēšanu komisija
Līdz 22. septembrim var pieteikties 14. Saeimas vēlēšanu novērošanai
Ceturtdiena, 15. septembris, 2022 12:04

Līdz 22. septembrim var pieteikties 14. Saeimas vēlēšanu novērošanai

Centrālā vēlēšanu komisija

Līdz 22. septembrim vēlētāji var izmantot iespēju pieteikties par brīvprātīgajiem novērotājiem 14. Saeimas vēlēšanās. Pieteikšanās anketa pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) mājaslapā www.cvk.lv, sadaļā “14. Saeimas vēlēšanas”, Vēlēšanu novērošana,  informē CVK.

Brīvprātīgajiem vēlēšanu novērotājiem ir iespēja sekot līdzi balsošanai un balsu skaitīšanai vēlēšanu iecirknī un pārliecināties, ka vēlēšanas iecirknī tiek nodrošinātas brīvi un godīgi, ievērojot tiesību aktos noteikto kārtību.

Lai vēlēšanu novērošanu veiktu atbildīgi, vēlēšanu novērotāji tiek aicināti pirms vēlēšanām iepazīties ar balsošanas un balsu skaitīšanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Novērotāja pienākums ir nekavējoties mutiski vai rakstveidā ziņot par novērotajiem pārkāpumiem vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājam vai citām atbildīgajām iestādēm, informē CVK.

Uzturoties vēlēšanu iecirknī, novērotāji ar savu uzvedību nedrīkst traucēt iecirkņa komisijas darbu, ietekmēt vēlētāju izvēli, paust savus politiskos uzskatus un aģitēt. Šādos gadījumos vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt novērotāju no iecirkņa. Filmēt un fotografēt vēlēšanu iecirknī var tikai ar attiecīgu pilnvarojumu.


Piesakoties par brīvprātīgo vēlēšanu novērotāju, jāizvēlas vēlēšanu iecirknis, kurā vēlas novērot vēlēšanas.

Jāņem vērā, ka par novērotāju nevar būt 14. Saeimas deputāta kandidāts. Tiesības novērot vēlēšanas vēlēšanu iecirkņos ir arī kandidējošo partiju vai partiju apvienību, CVK, pašvaldību vēlēšanu komisiju pilnvarotajiem novērotājiem, CVK un pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. Lai novērotu vēlēšanas, nepieciešama attiecīgās institūcijas izsniegta pilnvara vai pārstāvniecību apliecinošs dokuments un personu apliecinošs dokuments, bet ieslodzījuma vietās – arī Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka atļauja.


Uzziņu tālrunis par 14. Saeimas vēlēšanām 67049999