Trešdiena, 24.07.2024 09:58
Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne
Trešdiena, 28. decembris, 2023 09:07

Lielvārdē plāno būvēt benzīntanku

Ogres Vēstis Visiem
Lielvārdē plāno būvēt benzīntanku
Trešdiena, 28. decembris, 2023 09:07

Lielvārdē plāno būvēt benzīntanku

Ogres Vēstis Visiem

Neraugoties uz degvielas dārdzību, braucēju mazāk nekļūst. Kur ir braucēji – tur arī degvielas tirgotāji. Tuvākajā laikā publiskai apspriešanai un institūciju atzinuma saņemšanai tiks nodota detālplānojuma 1.redakcija. Tās ietvaros tiek risināta piekļuve no valsts galvenā autoceļa A6 zemesvienībai  Jāņa Grestes ielā 3, Lielvārdē, kurā plānots būvēt degvielas uzpildes staciju.

Lēmumprojektu deputāti skatīja Ogres novada domes 15. decembra Finanšu komitejas sēdē. Detālplānojuma ierosinātājs ir SIA «Neste Latvija», kas uz šā gada 4. martā izsniegtas pilnvaras pamata pārstāv nekustamā īpašuma īpašnieku «Plesco Real Este». Detālplānojuma izstrādātājs ir IK «Plānošanas eksperti». Tā izstrādes mērķis – jauna ceļa pievienojuma izveidošana pie valsts galvenā autoceļa Rīga–Daugavpils (A6) plānotajai degvielas uzpildes stacijai «Neste» Lielvārdē, Jāņa Grestes ielā 3.


Ņemot vērā, ka teritorijas plānojumā piekļuve zemes vienībai no valsts galvenā autoceļa A6 nav risināta, detālplānojumā sertificēts ceļu projektētājs sagatavojis izvērtējumu ceļa pievienojuma izveidei, izvērtējot īpašuma Lielvārdē, Jāņa Grestes ielā 3, pievienojuma pie A6 radītās satiksmes režīma izmaiņas un negadījumu risku pieaugumu. Izvēlētie piekļuves risinājumi un parametri perspektīvajai degvielas uzpildes stacijai zemes vienībā ir salāgoti ar autoceļa A6 būvprojekta risinājumiem.


Finanšu komitejas deputāti nolēma nodot detālplānojuma 1. redakciju publiskajai apspriešanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.
Pēc tam, kad minēto jautājumu deputāti akceptēs arī Ogres novada domes 22. decembra sēdē, detālplānojuma materiāli būs pieejami pašvaldības ēkas Ogrē, Brīvības ielā 33, telpās un Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes ēkas Lielvārdē, Raiņa ielā 11A, telpās pēc iepriekšēja pieprasījuma. Publiskās apspriešanas laikā paredzēta arī publiskās apspriešanas sanāksme, par kuras norisies laiku un vietu informācija būs pieejama vēlāk.

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem