Trešdiena, 24.07.2024 09:10
Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne
Piektdiena, 15. decembris, 2023 10:38

Lietuviešu kolēģi apmeklē Ziemassvētku rotā tērpto Ogri un gūst jaunu pieredzi (foto)

Ogresnovads.lv
Lietuviešu kolēģi apmeklē Ziemassvētku rotā tērpto Ogri un gūst jaunu pieredzi (foto)
Foto - www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 15. decembris, 2023 10:38

Lietuviešu kolēģi apmeklē Ziemassvētku rotā tērpto Ogri un gūst jaunu pieredzi (foto)

Ogresnovads.lv

13. decembrī Ogrē viesojās delegācija no Ogres novada sadraudzības pašvaldības Kelmes, apmeklējot vairākas kultūras un izglītības iestādes un smeļoties pieredzi, ko varētu izmantot savā turpmākajā darbā. Viesi no Lietuvas bija ieradušies kuplā skaitā – vairāk nekā 20 kultūras un izglītības iestāžu vadītāji no visa Kelmes rajona.

Vīzīte sākās ar Ogres novada Kultūras centra apmeklējumu, kur delegācijai tika piedāvāta informatīva ekskursija ar iespēju apskatīt daudzās kultūras nama zāles un pārējās telpas, kā arī uzzināt vairāk par novadā īstenotajām kultūras aktivitātēm, pieejamo kultūras infrastruktūru un nākotnes iecerēm jomas attīstībai.

Ogres tehnikumā Kelmes pārstāvjiem tika sniegta informācija par izglītības iestādes izveidi un struktūru, piedāvātajiem mācību virzieniem, īstenotajām starptautiskajām aktivitātēm un virzību pretī nozaru izcilības un inovācijas centra statusa iegūšanai. Viesi ieskatījās Dizaina un mākslas nodaļas mācību kabinetos un apmeklēja lodēšanas laboratoriju, galdniecību, mežsaimniecības mašīnu mācību remontdarbnīcu un citas nodarbību telpas, uzklausot pedagogu stāstījumu par mācību procesa norisi, kā arī praktiski iepazina Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas darbu.

Lielu iespaidu uz lietuviešu kolēģiem atstāja jaunā Ogres Valsts ģimnāzijas ēka, kur viņi guva vērtīgu informāciju par mūsdienīgās, uz nākotni vērstās izglītības iestādes tapšanu, izmantotajiem energoefektīvajiem un videi draudzīgajiem risinājumiem, kā arī daudzveidīgajām iespējām, ko tā piedāvā audzēkņiem un pedagogiem. Izstaigājot skolu, tika aplūkota aktu zāle, dažādu mācību priekšmetu kabineti, administrācijas un pedagogu telpas; tika apmeklēta arī plašā sporta arēna “Ogre”, vērojot tur notiekošās sporta nodarbības.

Vizītes turpinājumā Kelmes pārstāvji devās uz Ogres Centrālo bibliotēku – moderno un energoefektīvo koka būvi, kas jau iemantojusi popularitāti ārvalstu viesu vidū. Izglītības un kultūras darbinieki augstu novērtēja gan ēkas sniegtās priekšrocības, gan arī bibliotēkas kā daudzfunkcionāla kultūrizglītības centra veikto darbu, nodrošinot bibliotekāros pakalpojumus un kultūrizglītojošas aktivitātes dažādu vecuma grupu iedzīvotājiem.

Noslēdzot Ogrē pavadīto dienu, viesi no Kelmes iegriezās nesen atklātajā sociālo prasmju izglītības un uzņēmējdarbības centrā “Ogres Zelta liepa”, kā arī devās pastaigā pa Ogres pilsētas centru, izbaudot skaistos Ziemassvētku rotājumus – Betlēmes ainiņu, latvju rakstu zīmēm greznoto egli, krāšņo liepu aleju un citas mirdzošās dekorācijas.

Pateicoties par uzņemšanu, lietuvieši atzina, ka Ogres kultūras un izglītības iestāžu apmeklējums ir bijis ļoti vērtīgs un sniedzis nozīmīgu pieredzi ikvienam vizītes dalībniekiem, jo īpaši tiem, kas Ogrē ir pirmo reizi, un pauda cerību par jaunu satikšanos Kelmē nākamajā gadā, kad pilsēta svinēs savu 540 gadu jubileju.

Kelme ir kādreizējā Ogres rajona sadraudzības pašvaldība, un sadarbības saites Kelmi un Ogri vieno jau kopš 2004. gada. Ņemot vērā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā notikušās izmaiņas, 2010. gadā sadraudzības līgums tika atjaunots starp Kelmes pašvaldību un Ogres novada pašvaldību. Sadarbības ietvaros notiek abu pašvaldību pārstāvju ikgadējas tikšanās, īstenoti arī vairāki kopēji projekti. Ogres novada deju kolektīvi, vokālie ansambļi, folkloras kopas, amatnieki un citi kultūras jomas pārstāvji vairākkārt piedalījušies Kelmes mākslas festivālos, sadarbība izveidojusies arī izglītības un sporta jomā.