Piektdiena, 14.06.2024 21:26
Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija
Piektdiena, 31. marts, 2023 09:05

Mācīsimies novērtēt mežu – šo brīnišķīgo dabas dāvanu!

ogresnovads.lv
Mācīsimies novērtēt mežu – šo brīnišķīgo dabas dāvanu!
Piektdiena, 31. marts, 2023 09:05

Mācīsimies novērtēt mežu – šo brīnišķīgo dabas dāvanu!

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldība arī šogad nereģistrēsies dalībai Lielajā Talkā un nenorīkos talkas koordinatoru novadā.

Ogres novada pašvaldība iestājas par sakoptu vidi, tomēr uzskata, ka vides sakopšanai un atkritumu vākšanai nav jārīko publiskas talkas. Katram grāvim, meža nogabalam, laukam, upes un ezera krastam, katrai pļavai vai kādai citai teritorijai ir saimnieks, un viņa pienākums ir gādāt par attiecīgās teritorijas regulāru sakopšanu.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis: “Mēs nepiedalāmies organizētā atkritumu vākšanas talkā – ne pašvaldības centrālā administrācija, ne novada pilsētu un pagastu pārvaldes, tas nozīmē, ka pašvaldība arī nenodrošinās transportu savākto atkritumu izvešanai. Ikvienam savi īpašumi ir jāsakopj, un to var darīt, katram pašam izvēloties piemērotu laiku un veidu, negaidot atkritumu vākšanas kampaņu.”

Lielās Talkas mājaslapā norādīts, ka šī pasākuma moto ir “Zaļa Latvija = Zaļa pasaule”. Ogres novada pašvaldība, piekrītot šim moto, arī šogad savu novadu – daļu Latvijas un nelielu daļiņu pasaules – padarīs zaļāku, stādot kokus. Meža dienu ietvaros ir plānots atjaunot mežaudzi 14 hektāru platībā Rembates un Tomes pagastu teritorijā.

Starptautiskās Meža dienas noris jau 95. gadu, savukārt Ogres pilsētai šis ir 95. jubilejas gads. Ogri nereti sauc par pilsētu mežā. Pilsēta un novads patiesi ir bagāts ar mežiem un meža veltēm. Taču – vai mēs novērtējam un protam izmantot šo dabas dāvanu? Vai mežs ir kļuvis par mūsu dziedinātāju stresainajā ikdienā? Vai atpazīstam un esam informēti, kā pareizi izmantojamas meža veltes? Vai zinām, kā pareizi uzvesties mežā, lai saglabātu tā daudzveidību un ilgmūžību? Vai esam sev pajautājuši un noskaidrojuši: kā līdzsvarot abus svaru kausus – mežs man un es mežam, lai ieguvēji būtu abi?

Ogres Zilo kalnu Meža dienās 2023 Ogres novada pašvaldības un Ogres novada pašvaldības aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” 22. aprīlī rīkotajā izglītojošajā pasākumā “Mežs veselībai” ikviens interesents varēs rast atbildes uz šiem un citiem būtiskiem jautājumiem, lai mežs patiesi kalpotu mūsu veselībai un mēs dotu savu artavu meža veselībai.