Piektdiena, 19.07.2024 04:59
Digna, Jautrīte, Kamila
Otrdiena, 21. marts, 2023 11:09

Madlienā aktīvi darbojas biedrība "Otrās mājas"

ogresnovads.lv
Madlienā aktīvi darbojas biedrība "Otrās mājas"
Otrdiena, 21. marts, 2023 11:09

Madlienā aktīvi darbojas biedrība "Otrās mājas"

ogresnovads.lv

Biedrība "Otrā mājas" Madlienā dibināta pirms 19 gadiem – 2004. gadā, 2006. gadā ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Lai arī biedrības darbu ietekmējusi Covid-19 pandēmija un pirms tam arī biedrības vadītājas Lilijas Paegles nopietnās veselības problēmas, mazinot tās aktivitāti, tomēr biedrība turpina darboties, īstenojot dažādus projektus un sniedzot palīdzību tiem, kuriem tā ir visvairāk nepieciešama.

Sniedz palīdzību līdzcilvēkiem

Biedrības "Otrās mājas" valdes locekle, dibinātāja un vadītāja Lilija Paegle skaidro, ka biedrības mērķis ir palīdzēt integrēties cilvēkiem ar invaliditāti, pensionāriem, daudzbērnu un vientuļiem vecākiem, pirmspensijas vecuma cilvēkiem, kā arī bezdarbniekiem. Arī izglītot sabiedrību un veicināt līdzdalību sociālo problēmu risināšanā, sniegt gan materiālu, gan garīgu palīdzību tiem, kuriem tā ir nepieciešama.

Šo turpat 20 gadu laikā organizēti divi labdarības koncerti līdzekļu vākšanai telpu rekonstrukcijai, īstenoti dažādi projekti un pasākumi, nodarbības, radošās darbnīcas, izstādes, palīdzība sniegta daudziem jo daudziem cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās. Ik gadu uz svētkiem apciemoti vientuļie pensionāri, invalīdi pagastu nomalēs. Lai radītu kopības sajūtu un iepriecinātu, biedrībā tiek svinētas dzimšanas dienas un gada nozīmīgākie svētki, ir iespēja darboties radošajās darbnīcās.

Biedrībā radīta vide, kur cilvēkiem socializēties, iemācīties daudz ko jaunu un apgūt jaunas prasmes. Biedrības telpās bez maksas ir iespēja izmantot dušu un izmazgāt veļu. L.Paegle ir pārliecināta - biedrības biedriem svarīgi justies piederīgiem, vajadzīgiem, noderīgiem un, ja viņi spēj domāt ne tikai par sevi, bet arī par līdzcilvēkiem, tad biedrības mērķi attaisnojas.

Piedalās projektu konkursos un īsteno dažādas ieceres

L.Paegle atklāj, ka viens no veidiem, kā veicināt biedrības attīstību, ir dalība projektos, piesaistot finansējumu, un to īstenošana. L. Paegle ir rakstījusi un piedalījusies daudzos projektu konkursos, piemēram, fonda "Ziedot", biedrības "Zied Zeme", pašvaldības "Veidojam vidi ap mums" un "R.A.D.I. Ogres novadam", kā rezultātā ir izdevies piesaistīt finansējumu telpu rekonstrukcijai, radošo darbnīcu materiālu iegādei, ierīkot bērnu rotaļu laukumu, labiekārtot teritoriju, uzstādīt āra trenažierus, organizēt pasākumus. Vadītāja ir pārliecināta, ka svarīgākais šajā procesā ir nepadoties un, ja arī kāds projekts netiek atbalstīts, lai tas nav šķērslis nākamajiem projektiem.

Lilija saka paldies pašvaldībai, kas atbalsta biedrības darbību, kā arī citām organizācijām, ar kurām sadarbojas, sniedzot atbalstu iedzīvotājiem. Biedrība aktīvi piedalās Latvijas Samariešu apvienības organizētajās akcijās "Paēdušai Latvijai" RIMI veikalos, izsniedzot Glābējpakas, produktus tiem, kam tos visvairāk vajag.

Iecere atjaunot datorklasi

Runājot par nākotnes plāniem, L.Paegle atklāj ieceri atjaunot datorklases darbību, lai varētu organizēt datorapmācības, vēlas aktīvāk popularizēt veselīgu dzīvesveidu, lai aizvien vairāk cilvēku to ieviestu savā ikdienas dzīvē.

Ar biedrību "Otrās mājas" var sazināties, zvanot +371 26335364 vai rakstot . Pieņemšanas dienas otrdienās un ceturtdienās no plkst.9.00 līdz 14.00, iepriekš sarunājot vizīti. Biedrība atrodas Madlienas pagasta "Zālītēs".