Piektdiena, 14.06.2024 22:01
Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija
Ceturtdiena, 13. aprīlis, 2023 17:21

Mainījusies kārtība, kādā Ogres novadā saņemt vienošanos par rakšanas darbu veikšanu

Ogresnovads.lv
Mainījusies kārtība, kādā Ogres novadā saņemt vienošanos par rakšanas darbu veikšanu
Unsplash.com
Ceturtdiena, 13. aprīlis, 2023 17:21

Mainījusies kārtība, kādā Ogres novadā saņemt vienošanos par rakšanas darbu veikšanu

Ogresnovads.lv

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 2. punktu un Pielikuma 28. punktu, Ogres novads ir vienota administratīvā teritorija, kurā iekļautas Ikšķiles novada, Lielvārdes novada un Ķeguma novada teritoriālā iedalījuma vienības.

Saskaņā ar šī paša likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, ar 2022.gada 31. decembri spēku zaudē:

2010. gada 17. jūnija saistošie noteikumi Nr.21/2010 “Zemes darbu izpildes kārtība Ogres novada teritorijā”;
2004. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr.8 “Par atļauju izsniegšanas kārtību rakšanas darbu veikšanai Ikškiles novada teritorijā”;
2013. gada 24. aprīļa saistošie noteikumi Nr.8 “Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novadā”.
Fiziskai vai juridiskai personai, kas plāno veikt rakšanas darbus (dziļāk par 30cm) vai inženierkomunikāciju izbūves darbus Ogres novada pašvaldības teritorijā, ir nepieciešams noslēgt līgumu par rakšanas darbu veikšanu.

Fiziskai vai juridiskai personai, kas plāno veikt rakšanas darbus (dziļāk par 30cm) vai inženierkomunikāciju izbūves darbus Ogres novada pašvaldības teritorijā, ir nepieciešams noslēgt līgumu par rakšanas darbu veikšanu.

Vairāk informācija par rakšanas darbu veikšanas kārtību ŠEIT