Trešdiena, 24.04.2024 16:40
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Piektdiena, 1. septembris, 2023 10:12

Mainīta maksa par Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem

Ogresnovads.lv
Mainīta maksa par Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem
Foto - www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 1. septembris, 2023 10:12

Mainīta maksa par Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 31.augustā pieņemts lēmums par Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Jaunais pakalpojumu cenrādis stājas spēkā 2023.gada 1.septembrī.

Par laulības reģistrāciju Dzimtsarakstu nodaļas Tradīciju zālē Brīvības ielā 35, Ogrē, darba dienā, fonā atskaņojot mūzikas ierakstu, jāmaksā 20 eiro, ja vienas vai abu personu, kas vēlas reģistrēt laulību, deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novadā. Savukārt, ja abu personu, kas vēlas reģistrēt laulību, deklarētā dzīvesvieta ir citā novadā vai valstspilsētā, par šo pakalpojumu jāmaksā 50 eiro.

Atšķirīga maksa ir arī par laulības reģistrācijas svinīgo ceremoniju Tradīciju zālē, izmantojot instrumentālo un vokālo darba grupu, – Ogres novadā deklarētajām personām 40 eiro, citu pašvaldību teritorijā deklarētajām personām – 90 eiro.

Laulības reģistrācija tiek veikta ne tika Ogrē, bet arī Lielvārdē – Tradīciju zālē Raiņa ielā 11A. Par laulības reģistrāciju darba dienā, fonā atskaņojot mūzikas ierakstu, maksa ir 15 eiro gan Ogres novadā, gan citās pašvaldībās deklarētajām personām. Par laulības reģistrāciju svinīgā ceremonijā, izmantojot instrumentālo un vokālo darba grupu, maksas lielums ir atkarīgs no personu deklarētās dzīvesvietas – Ogres novadā deklarētajām personām tie ir 30 eiro, savukārt citu pašvaldību iedzīvotājiem par šo pakalpojumu jāmaksā 50 eiro.

Par laulības reģistrāciju svinīgā ceremonijā ārpus Dzimtsarakstu nodaļas citā šai ceremonijai piemērotā vietā jāmaksā 150 eiro – neatkarīgi no personu, kuras vēlas reģistrēt laulību, deklarētās dzīvesvietas.

Jāpiebilst, ka pakalpojumu maksā nav iekļauta noteiktā valsts nodeva par laulības reģistrāciju.

Saskaņā ar domes lēmumu no maksas pakalpojumu izcenojumiem atbrīvotas personas: ar I vai II invaliditātes grupu, atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, atzītas par trūcīgu, bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai un daudzbērnu ģimenes.