Pirmdiena, 17.06.2024 01:28
Artis, Artūrs
Sestdiena, 19. novembris, 2022 09:04

Meņģelē godina meņģeliešus, Lēdmanē - lēdmaniešus

ogresnovads.lv
Meņģelē godina meņģeliešus, Lēdmanē - lēdmaniešus
Sestdiena, 19. novembris, 2022 09:04

Meņģelē godina meņģeliešus, Lēdmanē - lēdmaniešus

ogresnovads.lv

16. novembrī Valsts svētku pasākumi Ogres novadā aizsākās Meņģelē, Mazozolos un Lēdmanē, kur īpaši tika godināti vietējie ļaudis, kuri atbalsta līdzcilvēkus, iesaistās pagasta sabiedriskajā dzīvē, no sirds veic savu darbu. Valsts svētku pasākumi novadā turpināsies līdz pat 19. novembrim.

Svētku pasākumā “Tev šodien svētki, Latvija!” Meņģelē bija sapulcējies kupls meņģeliešu pulks. Patriotisku un sirsnīgu svētku brīdi klātesošajiem bija sarūpējuši lieli un mazi meņģelieši – dzejas rindās, dziesmās un arī dejās, bet muzikālu sveicienu sniedza dziedātājs Ainars Bumbieris.

Svētkos tika godināti meņģelieši, kuri bija izvirzīti dažādām nominācijām. Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja Vija Kauliņa informēja, ka pirms svētkiem ikviens meņģelietis tika aicināts aizpildīt anketu, izsakot pateicības vārdus līdzcilvēkiem. Saņemti 40 ieteikumi ar paldies vārdiem15 meņģeliešiem. Anketas izvērtēja un nominācijas piešķīra V.Kauliņas izveidota komisija, kuras sastāvā līdz ar pagasta pārvaldes vadītāju darbojās Sarmīte Poikāne, Sarmīte Jodzeviča, Ernests Eglītis un Inga Bērente.

Unikāls jaunietis, teicams uzņēmējs, mazo darbu čempions

Nominācijā “Unikāls jaunietis” balvu saņēma Renārs Rainers Biezbārdis, kuram aizrautīgi interesē lauksaimniecība un dzīvnieki.

Nominācijā “Teicams uzņēmējs pagastā” balvu saņēma Egita Jankoviča. Meņģelieši Egitu raksturo šādiem vārdiem: “Ziedu pavēlniece. Cilvēks, kuram viss aug un zaļo. Nepārtraukti tiek papildināts ziedu sortiments. Jebkurā gadalaikā pie viņas ir iespēja iegādāties ziedus un stādus. Cilvēki bieži prasa, kur tā jūsu pagasta ziedu meitene, vai var dabūt kontaktus?”

Nominācija “Labas gribas redaktors” tika piešķirta bibliotēkas vadītājai Mārai Leimanei, kura savāc informāciju, priekšlikumus, idejas no vietējiem iedzīvotājiem, to apkopo un nodod pārējiem.

Nominācijā “Mazo darbu čempions” tika godināta Vēsma Strelča, kuru meņģelieši raksturo kā čaklu, bez gala izpalīdzīgu un atsaucīgu cilvēku, ar kuru ļoti lepojas.

Patriotiskā gara uzturētājs, dekorēšanas meistars, radošs uzņēmējs

Savukārt nominācija “Patriotiskā gara uzturētājs” tika tautas nama vadītājai Ilzei Jankunai, kura daudzu gadu garumā rūpējas par tautas namu un kalpo meņģeliešiem, neskaitot savas darba stundas. Meņģelieši Ilzi raksturo ar vārdiem “patriotiskais gars, Meņģeles vārda cildinātāja un slavinātāja”.

Nominācijai “Pagasta dekorēšanas meistars” izraudzīta Liene Tēraude, kura ir idejām bagāta un kura “kā zibens bumba pārvietojas pa pagasta teritoriju, lai viss būtu izdekorēts un saposts svētkiem”.

Nominācija “Teicams un radošs uzņēmējs Meņģelē” tika piešķirta Gatim Gailītim, kurš ir lauksaimnieks sirdī un īstens meņģelietis darbos.  Meņģelieši par Gati saka šādi: “Šis cilvēks var būt piemērs jauniešiem un visiem pārējiem, kā ar lielu, smagu, neatlaidīgu darbu var sasniegt un likt lietā inovatīvas metodes. Kā lepnumā un godā turēt savas dzimtas mājas. Kā darbs dara stiprāku un neatlaidīgāku. Šis cilvēks ir laipnības un miera iemiesojums.”

Vēstures liecību meklētāja, vietējais sporta guru

Nominācija “Vēstures liecību meklētāja” tika piešķirta Sarmītei Poikānei, kura ir latviete savā būtībā, sava pagasta patriote, aktīvi iesaistās pagasta dzīvē. Izvirzot S.Poikāni apbalvojumam, meņģelieši saka šādi: “Šis cilvēks ir rakstnieks un vēsturnieks, kurš var atrast ļoti vēsturisku un nozīmīgus datus par pagastu, novadu, Latviju. Tas viss tiek apkopots un bez gala interesantā veidā pasniegts cilvēkiem.”

Nominācija “Vietējais sporta guru” tika pasniegta Olitai Rudzītei – cilvēkam, kuram rūp pagastā notiekošais un kurš ar visu savu sirdi un dvēseli gatavs iesaistīties ikvienā aktivitātē, lai tikai tas meņģeliešiem uzlabotu dzīvi un veselību. “Olita ir darbīgs un uzticams cilvēks, kas pagastam un tā iedzīvotājiem ir liela vērtība. Un viņas sauklis ir “Veselā miesā vesels gars!”,” tā Olitu raksturo meņģelieši.

Ainavu veidotāja, skolas gariņš, perfekts saimnieks

Nominācijai “Pagasta ainavu veidotāja” izvirzīta Velga Zeibote, kuru meņģelieši sauc par “cēlo ziedu, ziedu pazinēju, kuras rokās viss zaļo, aug, zied un priecē”.

Savukārt nominācija “Skolas gariņš” tika piešķirta Daigai Balodei, kura ikvienu laipni un sirsnīgi sagaida skolā, par kuru Daigai ir daudzi gan nopietni, gan smieklīgi stāsti, ko atcerēties un pastāstīt.

Nominācijā “Amatniecības vēstnese” tika godināta Daiga Eklone, kura ir ideju īstenotāja, radošs cilvēks, tur godā un atjauno senās amatniecības prasmes, vienmēr smaidīga, laipna, izpalīdzīga un ar dzīvi apmierināta.

Nominācija “Perfekts saimnieks” tika piešķirta Gatim Jankunam, kura mākslinieciskais talants un gars redzams pagasta sakoptajā vidē, rotājumos un citos radošajos izgudrojumos.

Savukārt nominācija “Māksliniece Meņģelē” tika piešķirta Ingai Bērentei, kuru meņģelieši raksturo šādiem vārdiem: “Cilvēks intelektuālis, ar radošu piegājienu, kolosālām idejām un degsmi par savu dzimto vietu. Labsirdīga, uzņēmīga, iedvesmojoša. Viņa ir radījusi savu zīmolu, kas izceļ Meņģeles vārdu Latvijā un pasaulē. Mierīga, laipna, atbildīga, rūpīga, ar klusu uzvedību ir paraugs citiem.”

Nominācija “Kultūras mantojuma saglabātāja” tika piešķirta Vitai Gžibovskai – cilvēks, kurš savu darbu un dvēseli iegulda kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanā un veic nesavtīgu darbu. Savukārt nominācija “Ideju un izpildītāju ģeneratori” tika piešķirta Jankunu ģimenei, kurai ir kopīgas vērtības, skaidrs skats uz dzīvi un pagasta attīstību, kuriem nekas nav par grūtu.

Ar klusuma brīdi tika godināts viņsaulē aizgājušais ārsts, meņģelietis Aldis Dalmatovs, kā arī bijusī Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja Ieva Jermacāne.

Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja Vija Kauliņa, uzrunājot svētkos, uzsvēra, ka ikviens Meņģeles iedzīvotājs ir pagasta lielākā vērtība un pateicās visiem, kuri pašaizliedzīgi, ar degsmi, atbildību un mīlestību strādā sava pagasta labā, īpaši Ingrīdai Ķezberei, kura vada muzeju, pagasta sētniecei Guntai Pētersonei un kapu pārzinei Mirdzai Jačino. “Man nevienam nav jālūdzas un jāvaicā, vai varēsi izdarīt to vai šo, bet paši cilvēki nāk pie manis un piedāvā palīdzību. Ir jauns zemnieks, kurš man ir teicis: “Ja tik tev kaut ko vajag es varu tev palīdzēt, dod ziņu, būšu klāt!”. Visi meņģelieši ir ideju pilni, atsaucīgi, draudzīgi. Man prieks par savu Meņģeles tautu. Paldies jums visiem no sirds!” priecājās V.Kauliņa.

Daugavas stāsti Lēdmanē

Arī Lēdmanē koncertu “Man stāstīja Daugaviņ’” sava pagasta ļaudīm bija sarūpējuši lieli un mazi lēdmanieši – Lēdmanes pamatskolas kolektīvi, tautas nama amatierkolektīvi, kā arī muzikālu sveicienu veltīja viesi – Aizkraukles vokālā grupa “Tikai Tā”.

Ar svētku uzrunu Latvijas tautai un Lēdmanes iedzīvotājiem dalījās Lēdmanes pamatskolas skolnieks Artūrs Lelevs, kurš šogad piedalījās Valsts prezidenta kancelejas organizētajā Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai veltītajā skolēnu radošo darbu konkursā “Iztēlojies sevi Valsts prezidenta amatā un sagatavo valsts svētku uzrunu tautai”.

Pateicas par iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē
Svētkos īpašus pateicības vārdus saņēma Lēdmanes ļaudis un uzņēmēji, kuri iesaistās un atbalsta pagasta sabiedrisko dzīvi: Raivo Dzilna, Daila Vanaga, Mudīte un Saulvedis Andersoni, Mārtiņš Brezauckis, Maira un Tālis Salas, Zenta Dreiska, Lēdmanes draudze un priesteris Arnis Maziļevkis, Māris Mežals, Marijans Mežals, Normunds Raubiška, Vents Grīnbaums, Edgars Kreišmanis, Valdis Purvinskis, Anita Rudzīte, Armands Kārklelis, Lilija Vinogradova, Haralds Netmanis, Žanna Kiseļova, Tamāra Buraja, Larisa Fjodorova, Zeltīte Žukele un Olita Stāvus.