Piektdiena, 24.05.2024 01:44
Ilvija, Marlēna, Ziedone
Piektdiena, 19. aprīlis, 2024 12:23

Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja: Pie mums noteikti vajag atbraukt!

Ogresnovads.lv
Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja: Pie mums noteikti vajag atbraukt!
Foto - www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 19. aprīlis, 2024 12:23

Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja: Pie mums noteikti vajag atbraukt!

Ogresnovads.lv

Vija Kauliņa par Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāju strādā kopš 2022. gada aprīļa. Kā pati atzīst – nebūtu piekritusi to darīt, ja vien nejustu meņģeliešu atbalstu un mudinājumu: “Šis nekad nav bijis mans sapņu darbs, taču es nenožēloju, ka esmu to uzņēmusies, jo jūtu ļoti lielu atbalstu no novada domes darbiniekiem un kolēģiem. Lielāko motivāciju un gandarījumu sniedz apkārtējie cilvēki.”

Meņģelē viss ir!

V. Kauliņa ir liela Ogres novada un īpaši Meņģeles pagasta patriote. Viņa uzsver – mums viss ir! “Uz Meņģeli no Ogres var atbraukt pa asfaltētu ceļu. Meņģele ir sakopta, skaista, ikviens šeit tiek sirsnīgi sagaidīts. Mums ir, ko parādīt. Uz Meņģeles un Taurupes robežas ir ierīkota Dullā Daukas taka ar atpūtas vietām, izbūvēts 33 metrus augsts skatu tornis. Bijušā bērnudārza “Auseklītis” telpās atrodas rakstnieka Sudrabu Edžus muzejs. Meņģeles evaņģēliski luteriskajā baznīcā apskatāma Georga Rūdolfa Kāringa 1846. gadā darinātā altārglezna “Golgāta”. Meņģelē ir skaists, sakopts tautas nams, skola, pie Zvanezera labiekārtota pludmale, cauri pagasta teritorijai tek Ogres upe. Meņģelē ir pagasta kapi, piemiņas vietas. Pie mums ir aktīvi pašdarbnieki. Tomēr, pats galvenais, šeit dzīvo jaukākie, strādīgākie un enerģiskākie cilvēki. Pie mums noteikti vajag atbraukt!”

mceu_76540506511713518843567.jpg

Daudzus darbiņus paveicam paši

Tā kā pagasta pārvaldes budžets nav liels, ar to jārīkojas ļoti prātīgi. Meņģelieši ļoti daudzus darbiņus paveic ar nelieliem finansiāliem ieguldījumiem, paši saviem spēkiem vai pieaicinot kādu speciālistu: “Mēs daudz ko darām paši. Nopērkam materiālus un paši saviem spēkiem visu izdarām, piemēram, pagājušogad atjaunotas ēkas “Auseklītis” ieejas durvis, un tās kalpos vēl daudzus gadus. Pašu spēkiem pamazām atjaunojam centra katlumājas jumtu. Pie administrācijas ēkas demontējām nolietojušās kāpnes, iegādājāmies bruģi un izveidojām uzbrauktuvi, lai pagasta iedzīvotāji un cilvēki ar īpašām vajadzībām varētu ērti iekļūt pagasta pārvaldes ēkā.

Ielā, kas ved uz daudzdzīvokļu māju “Saulītes”, bija izveidojušās dziļas bedres, kurās regulāri krājās ūdens. Pieaicināju zemniekus ar tehniku, un viņi tika galā ar zemes sanesumiem uz ielas; nopirkām caurules, un komunālās daļas darbinieki ar lāpstu izraka kanāliņu, savienoja caurules, lai ūdens tiktu novadīts uz kanalizāciju, bedrēs tika iebērtas šķembas. No malas skatoties, var domāt, nu kas tur sevišķs, bet galvenais ieguvums ir tas, ka mēs to darām visi kopā un daudzas problēmas atrisinām paši uz vietas un paši saviem spēkiem. Ir tik liels gandarījums, un cilvēki saka paldies par paveikto. Vislielākais paldies jāsaka saviem darbiniekiem, it īpaši komunālās daļas vīriem.”

mceu_62918349021713518864582.jpg

V. Kauliņa atzīst, ka joprojām lielākā sāpe ir pagasta ceļu stāvoklis: “Savā darbā ļoti daudz laika veltu tieši ceļu apsekošanai, sadarbībai ar mežistrādes firmām. Daudzviet tiek izvesta koksne, smagā tehnika bojā ceļus. Diemžēl piešķirtais finansējums neatbilst patiesajām ceļu uzturēšanas izmaksām. Tomēr mēs nepadodamies, un ik gadu tiek sakārtoti nelieli ceļu posmi. Pagājušajā gadā atjaunoti ceļa posmi pagasta ceļiem Jauncaunēni–Sudrabiņi, V964 no Janunmeņģeļiem līdz Vecmeņģeļu mājai un B13 – Lielcaunēni. Protams, ka tie nav daudzu kilometru garumā, bet katrs atjaunotais pagasta ceļa metrs uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Arī šogad mēģināsim atjaunot kādu ceļa posmu. Uzskatu, ka no valsts puses lauki tiek aizmirsti un atstāti “pabērna” lomā. Daudzu gadu garumā finansējums lauku ceļiem netiek piešķirts pienācīgā apjomā, taču jāsaprot, ka arī laukos dzīvo cilvēki, kuri bez problēmām grib tikt uz saviem īpašumiem.”

Runājot par mērķiem, pagasta vadītāja uzsver, ka noteikti tiks turpināta ceļu uzlabošana. Par ceļu uzkopšanas problēmām tiek runāts ar zemniekiem, jo ir vietas, kur viņu īpašumi robežojas ar pagasta ceļu, tādā veidā tiek liegta iespēja uzlabot pagasta ceļa stāvokli. Tāpat gribētos sakārtot graustus pagasta centrā. Regulāri tiek komunicēts ar to īpašniekiem, diemžēl bez īpašiem rezultātiem. “Ir ļoti skumji, ka mēs kopjam savu pagastu, un kāds privātais īpašums bojā visu ainavu,” saka V. Kauliņa. Viņa atzīst, var rakstīt ļoti daudz par vēl darāmo, taču visam nepieciešams finansējums: “Ja tik finansējums ļaus, mēs visu pamazām kopsim, uzlabosim, atjaunosim.”

Ceļā uz viedo ciemu

Meņģeles pagasts jau vairāk nekā četrus gadus aktīvi darbojas viedo ciemu kustībā. Pagājušajā gadā pagasts ieguva diplomu “Ceļā uz viedo ciemu 2023”.  V. Kauliņa atzīmē, ka tā ir lieliska iniciatīva, jo, sanākot kopā, tiek apzinātas problēmas un meklēti to risinājumi. Tieši viedo ciemu ietvaros ir īstenotas dažādas lieliskas idejas – pagājušogad pagastā darbojās meistarklase, kurā bija iespēja mācīties dzejot, rakstīt stāstus, pasakas, skečus. To vadīja aktīvā pagasta iedzīvotāja Sarmīte Poikāne. Biedrība “Labizjūta” un pagasta pārvalde realizēja projektu, kā rezultātā tapa grāmata “Meņģele, Stiebriņi, trīs dimensijas” ar meņģeliešu dzejoļiem, stāstiem, zīmējumiem. Grāmatas atvēršanas pasākums bija ļoti apmeklēts, sirsnīgs un jauku emociju pilns.

Kopā ar biedrību “Mēs attīstībai” īstenotā projekta rezultātā tika labiekārtota estrādes apkārtne, izveidota puķu dobe, uzlikti atpūtas soli, uz kuriem ir izvietoti citāti no Dullā Daukas grāmatas. Tika iegādātas gaismu virtenes. Tagad vieta ir ļoti skaista un priecē iedzīvotājus. 

Viena no viedo ciemu idejām bija celt godā ķīseli, jo visu svētku mielasti parasti beidzas ar saldo ēdienu, un kā viena no saldā ēdiena sastāvdaļām ir ķīselis. Tika meklētas unikālas receptes, kas raksturīgas Meņģeles pagastam, lai var apkopot un ar projektu finansējumu celt godā senču ēdienu receptes.

Viedo ciemu kustībā kā risināmā problēma ir atzīmēta ielas apgaismojuma izveidošana pie pagastā esošajām līvānu mājām. Šobrīd tiek apzinātas tā ierīkošanas izmaksas. Viedo ciemu plānā ir apkopotas daudzas problēmas un idejas, kurām būtu jāuzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, bet kā vienmēr viss atduras pret finansējumu.

 “Viedo ciemu kustību noteikti turpināsim. Pašlaik sanāksmēs saistībā ar viedā ciema izveidi darbojas 16 cilvēki, kuras pamatsastāvā ir pagasta darbinieki, seniori un aktīvie pagasta cilvēki. Piedalāmies semināros un dodamies pieredzes apmaiņas braucienos. Vēlamies izveidot Viedo ciemu biedrību, kuru vada aktīvs meņģelietis un piesaista finansējumu izvirzīto ideju īstenošanai. Esam ceļā uz to, un ticu, ka mums izdosies!” stāsta pagasta vadītāja.

mceu_54570256131713518885622.jpg

Pagasts ar aktīvajiem un atsaucīgajiem iedzīvotājiem

Pagastā regulāri tiek rīkoti dažādi pasākumi. Jau otro gadu tiek sveikti iedzīvotāji 70, 75, 80 un 80+ gadu jubilejās, gatavojot pašu sacerētus apsveikumus. Ik gadu tiek izvirzīti un sveikti gada meņģelieši. Ieviesta tradīcija Ziemassvētkus svinēt ārā, svaigā gaisā ar atrakcijām, dejām, dziesmām, rotaļām un īstu Ziemassvētku vecīti. Šie pasākumi ir sirsnīgi, emocionāli bagāti un iedzīvotājiem rada ļoti jauku kopābūšanu.

Meņģeles pagasts ir aktīvs sporta piekritējs ar Olitu Rudzīti priekšgalā. Viņa ir tas cilvēks, kurš iesaistīs sporta aktivitātēs gan jaunus, gan vecus. “Ļoti aktīvi piedalījāmies akcijā “Miljoni soļu Latvijai”, palīdzot Ogres novadam iegūt 3. vietu. Konkurējām ar Daugavpils novadu un tomēr noturējām savu Ogres novadu godpilnajā trešajā vietā, un par to esam ļoti lepni. Mūsu pagasta soļotāji bija vieni no aktīvākajiem un ierindojās godpilnajās pirmajās vietās,” stāsta V. Kauliņa, kura pati ieguva 32. vietu Ogres novadā pēc noieto soļu skaita. Kopskaitā šajā akcijā piedalījās 810 Ogres novada iedzīvotāji.

Ik pavasari tiek rīkota pagasta iedzīvotāju sapulce, lai izrunātu aktuālākās problēmas pagastā, arī šogad jau tuvākajā laikā notiks šāda sapulce. Katru gadu tiek rīkotas arī pagasta sakopšanas talkas.

“Neviens tavā vietā neko nedarīs. Jāsāk ar savas mājvietas kopšanu, tad jau iesi palīgā kaimiņiem un tad pagastam. Jāsaprot, ka nav tava skola, tavs tautas nams, bet tas viss ir mūsu, tāpēc mums visiem ir jārūpējas, lai pagasts būtu sakārtots,” saka V. Kauliņa, piebilstot, ka svarīgi ir arī cilvēkus izglītot, runāt par teritoriju kopšanu ar iedzīvotājiem, kuriem pieder privātīpašumi.

V. Kauliņa atzīst, ka viņu interesē viss, kas notiek pagastā un novadā. Viņa ir lepna ar enerģiskajiem iedzīvotājiem, aktīvajiem senioriem, atsaucīgajiem un gudrajiem darbiniekiem, viedā ciema idejas aktīvistiem. “Visi kopā aktīvi un draudzīgi turpināsim iesāktos darbus. Meņģeli posīsim tā, lai tajā izveidotu tādu vidi, kurā visiem patīkami dzīvot un darboties,” saka pagasta vadītāja.

Tā kā V. Kauliņa ir aktīvs un zaļi domājošs cilvēks, viņa arī citus aicina aizdomāties, kādā vides mēs vēlamies dzīvot, kādā dzīvos mūsu bērni un mazbērni: “Ikvienu aicinu padomāt par savu dzīvesveidu, par to, kā mēs varam padarīt savu apkārtni labāku. Varbūt labāk saremontēt mantas, nevis pirkt jaunas, kas nākotnē veidos atkritumus. Izglītot un mācīt jau no mazotnes, ka katram atkritumam ir sava vieta konteinerā, nevis ceļmalās. Mani ļoti uztrauc situācija ar netīrajām ceļmalām Latvijā. Lielāko daļu no atkritumiem veido tukšās cigarešu paciņas, pudeles un alkoholisko dzērienu skārda iepakojumi.

Pavasaris ir spodrības laiks, tāpēc aicinu visus iesaistīties apkārtnes sakopšanā. Protams, visiem vēlu labu veselību, gaišu, pavasarīgu noskaņojumu, darba prieku!” vēl pagasta vadītāja.

mceu_44434322241713518898640.jpg