Ceturtdiena, 20.06.2024 11:24
Maira, Rasa, Rasma
Trešdiena, 19. jūlijs, 2023 22:56

Meža pasargāšanai no egļu mizgrauža masveida izplatības, RĪGAS MEŽI veiks sanitāro cirti Tīnūžu pagastā

SIA “Rīgas meži”
Meža pasargāšanai no egļu mizgrauža masveida izplatības, RĪGAS MEŽI veiks sanitāro cirti Tīnūžu pagastā
Trešdiena, 19. jūlijs, 2023 22:56

Meža pasargāšanai no egļu mizgrauža masveida izplatības, RĪGAS MEŽI veiks sanitāro cirti Tīnūžu pagastā

SIA “Rīgas meži”

Lai pasargātu apkārtējās mežaudzes no egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typographus) postījumiem un lai mazinātu kaitēkļa tālāku masveida izplatību, SIA “Rīgas meži” augustā plāno sanitāro cirti Tīnūžu pagastā, meža masīvā Egļu un Kadiķu ielu stūrī. Šajā “Rīgas mežu” Daugavas mežniecības masīvā konstatēti būtiski mizgrauža bojājumi. Savukārt nākamajā pavasarī mežaudzi plānots atjaunot, iestādot priedes (Pinus sylvestris var. rigensis).

Sanitārā cirte tiks veikta atbilstoši Valsts meža dienesta (VMD) izsniegtajam sanitārās cirtes apliecinājumam nr. 1622137.

Ņemot vērā, ka meža masīva tuvumā ir dzīvojamais rajons un šajā apkārtnē ir cilvēku un transporta plūsma, “Rīgas meži” iepazīstina par plānotajiem darbiem. Vienlaikus uzņēmums aicina iedzīvotājus mežizstrādes laikā būt piesardzīgiem, kā arī rēķināties ar iespējamiem īslaicīgiem pārvietošanās ierobežojumiem.

Par sanitāro cirti Tīnūžu pagastā:

Darbu mērķis: pasargāt apkārtējās mežaudzes no egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typographus) postījumiem un mazināt kaitēkļa tālāku masveida izplatību.

Darbu veids: sanitārā cirte.

Darbu plānotais laiks: 2023. gada augusts.

Darbu platība: 1,68 ha.

Darbu vieta: Ogres novads, Tīnūžu pagasts, Egļu un Kadiķu ielu stūris, “Rīgas mežu” Daugavas mežniecības Kalnāju apgaita.

Darbu plānotā secība: pameža (krūmu) ciršana, lai būtu droši veikt mežizstrādi; slimo un bojāto koku ciršana; ciršanas atlieku izvešana; meža ceļu sakārtošana. Darbi var notikt vienlaikus vai neatbilstošu laikapstākļu dēļ uz laiku apturēti.

Par darbiem atbildīgie: mežizstrādes uzraudzība: Austris Armans, mežizstrādes meistars; mežsaimnieciskā uzraudzība: Anita Mežale, Daugavas mežniecības mežzine.
Pēc tam izcirtumā tiks sagatavota augsne, lai 2024. gada pavasarī visā teritorijā atjaunotu mežaudzi. Te tiks iestādīti vairāki tūkstoši priežu stādi, kas izaudzēti netālu esošajā “Rīgas mežu” kokaudzētavā “Norupe”.

Egļu astoņzobu mizgrauzis un tā ierobežošana “Rīgas mežos”

Egļu astoņzobu mizgrauzis ir eglei bīstams kaitēklis. Tā darbības rezultātā koks un bieži vien vesela koku audze aiziet bojā. Visbīstamākais mizgrauzis ir eglēm, kas vecākas par 50 gadiem, un audzēs, kur egles kādu iemeslu dēļ ir novājinātas, piemēram, mitruma, sausuma, stipra vēja dēļ.

Uzņēmums īpaši rūpīgi ierobežo mizgraužu izplatību – seko līdzi situācijai; atbilstoši zinātnieku rekomendācijām izvieto feromonu slazdus skuju koku cirsmās, kas atrodas vērtīgo mežaudžu tuvumā; atbilstoši sezonai maina slazdos esošo vielu (feromonus) kaitēkļu pievilināšanai. Pašlaik visos slazdos ir ievietotas īpašās vasaras “smaržas”, kas nodrošinās mizgraužu piesaisti līdz pat septembrim.

Līdz 2023.gada jūlija sākumam “Rīgas mežu” mežos izvietotajos feromonu slazdos savākti 1,75 miljoni egļu mizgraužu jeb 43,6 litri šo kukaiņu, t.sk. teju 600 tūkstoši jeb gandrīz 15 litri Daugavas mežniecībā. Vairāk nekā 100 ha uzņēmuma cirsmās jeb 60 objektos izvietoti gandrīz 300 feromonu slazdi, no tiem Daugavas mežniecībā – 94.

Savukārt 2022. gadā un 2023. gada ziemā egļu masīvos “Rīgas mežu” speciālisti pastiprināti novāca bojātās mežaudzes, lai izvietotie slazdi sniegtu visefektīvākos rezultātus.

Feromonu slazdi tiek regulāri uzraudzīti, lai nodrošinātu, ka tie pilda savas funkcijas. Tāpat “Rīgas meži” aicina iedzīvotājus, atrodoties mežā, neaiztikt un nebojāt slazdus!

Tāpat “Rīgas meži” seko līdzi situācijai vietās, kur nav slazdu, un nepieciešamības gadījumā veic kaitēkļu populācijas ierobežošanu, t.sk. atbilstoši VMD izsniegtajiem sanitārās cirtes apliecinājumiem izcērt invadētos jeb no jauna bojātos kokus.