Piektdiena, 24.05.2024 20:34
Ilvija, Marlēna, Ziedone
Ceturtdiena, 21. jūlijs, 2022 11:39

Mežaudzes cirsmas nekustamajā īpašumā "Juceni" atsavināšanas izsole

ogresnovads.lv
Mežaudzes cirsmas nekustamajā īpašumā "Juceni" atsavināšanas izsole
Ceturtdiena, 21. jūlijs, 2022 11:39

Mežaudzes cirsmas nekustamajā īpašumā "Juceni" atsavināšanas izsole

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – mežaudzes cirsmu nekustamā īpašuma "Juceni", Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 7468 001 0104, sastāvā esošās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 7468 008 0108 1.kvartāla 2. un 3. nogabalā, izcērtamā platība 4,0 ha, izcērtamais apjoms 657,36 m3.

Mežaudzes cirsmas novērtējums īpašumā “Juceni”, Madlienas pag., Ogres nov., 1.kvartāla 2. un 3. nogabalā  un saistošie dokumenti šeit:

Sākumcena – EUR 41 452,60, solis – EUR 500, nodrošinājuma maksa – EUR 4145,26.

Izsole sākas 04.07.2022. plkst. 13.00, noslēdzas  03.08.2022. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 04.07.2022. plkst.13.00 līdz 24.07.2022. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 18.08.2022.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Mežaudžu cirsmas “Juceni” izsoles nodrošinājums".

Par izsoles objekta jautājumiem zvanīt Madlienas Komunālo pakalpojumu iestādes “ABZA” vadītājam Ojāram Atslēdziņam, tālr. (+371) 29204753, e-pasts: .

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.