Ceturtdiena, 18.04.2024 04:26
Jadviga, Laura
Piektdiena, 22. septembris, 2023 12:01

Neatkarības laukuma pārbūve Ogrē noteikta par vienu pašvaldības prioritātēm

Ogresnovads.lv
Neatkarības laukuma pārbūve Ogrē noteikta par vienu pašvaldības prioritātēm
Foto - www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 22. septembris, 2023 12:01

Neatkarības laukuma pārbūve Ogrē noteikta par vienu pašvaldības prioritātēm

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdē 21.septembrī tika atbalstīts sagatavotais lēmumprojekts atcelt novada pašvaldības domes 2023.gada 31.augusta lēmumu par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases Ogres novada pašvaldības prioritārajam investīciju projektam “Rotaļu laukums Brīvības ielā 15, Ogrē” un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis skaidroja, ka šādu lēmumu ietekmējuši dažādi faktori, tomēr ideja par centrālā rotaļu laukuma izbūvi joprojām ir spēkā: “Ogre ir valstspilsēta, kuru nepieciešams arī atbilstoši attīstīt. Viens no elementiem ir pilsētas centrālā bērnu laukuma izveide, jo svarīgi ieguldīt naudu mūsu bērnu izglītošanā, iedzīvinot bērnu, jauniešu atpūtas vietās vietējās kultūras vērtības un varoņus. Aptaujas laikā iedzīvotāji sniedza dažādus ieteikumus rotaļu laukuma uzlabošanai, piemēram, skatuves un labierīcību izbūve, kas maina būvdarbu apjomu un izmaksas. Pašlaik šis projekts tiek izņemts no prioritāro projektu saraksta, lai to pilnveidotu un pakāpeniski attīstītu atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm.”

Finanšu komiteja arī atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu par projekta “Neatkarības laukuma un tā pieguļošās teritorijas Ogrē pārbūve” apstiprināšanu kā pašvaldības prioritāro investīciju projektu un tā īstenošanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu apmērā līdz 1 500 000 eiro vidējā termiņā (2023.-2024.gads) no Valsts kases ar tās noteikto procentu likmi uz 20 gadiem, ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2025.gada 1.janvārim, kā arī paredzēt pašvaldības 2023.gada budžetā nepieciešamo līdzfinansējumu apmērā līdz 18 530,00 eiro un 2024.gada budžetā nepieciešamo līdzfinansējumu - līdz 510 108 eiro.

Pirms balsošanas E.Helmanis atzīmēja, ka svarīgi atdzīvināt un sakārtot šo pilsētas daļu, kur vēsturiski valdīja liela rosība un savulaik bija pilsētas centrs. Tagad tā ir pamesta, novārtā atstāta un mirusi. Tā kā jau ir izstrādāts būvprojekts par Neatkarības laukuma un tam piegulošās teritorijas pārbūvi un labiekārtošanu, šo projektu nepieciešams iekļaut kā prioritāru projektu, lai to varētu pēc iespējas ātrāk īstenot.

Ņemot vērā darbu izmaksas, apjomu un iespējas piesaistīt finansējumu dažādu projektu ietvaros, Finanšu komiteja atbalstīja paredzētos grozījumus Investīciju plānā 2022.–2027.gadam, projektu “Bijušā Ogres Tautas nama ēkas pielāgošana Operetes teātra funkcijai un pieguļošās teritorijas labiekārtošana” sadalot divās kārtās: viena no tām paredz bijušā Ogres Tautas nama ēkas pielāgošanu Muzikālā teātra funkcijai, savukārt otrā - Neatkarības laukuma un tam piegulošās teritorijas pārbūve.

Gala lēmums tiks pieņemts 28.septembra pašvaldības domes sēdē.