Ceturtdiena, 18.04.2024 05:18
Jadviga, Laura
Otrdiena, 6. septembris, 2022 09:09

Nekustamā īpašuma "Ataugas", Lielvārdes pagastā, Ogres novadā, atsavināšanas izsole

ogresnovads.lv
Nekustamā īpašuma "Ataugas", Lielvārdes pagastā, Ogres novadā, atsavināšanas izsole
Otrdiena, 6. septembris, 2022 09:09

Nekustamā īpašuma "Ataugas", Lielvārdes pagastā, Ogres novadā, atsavināšanas izsole

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija  rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Ataugas”, Lielvārdes pagastā, Ogres novadā, kadastra numurs 7433 002 0996, kas sastāv no zemes vienības bez adreses, ar kadastra apzīmējumu 7433 002 0990 un platību 14.95 ha atsavināšanai.

Sākumcena – EUR 43 000, solis – EUR 500, nodrošinājuma maksa – EUR 4300.

Izsole sākas 05.09.2022 plkst. 13.00, noslēdzas  05.10.2022 plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 05.09.2022 plkst.13.00 līdz 25.09.2022 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 19.10.2022.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma “Ataugas”, Lielvārdes pagastā, Ogres novadā izsoles nodrošinājums".

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65020912.

Saistošie  dokumenti šeit: