Svētdiena, 23.06.2024 18:52
Līga
Ceturtdiena, 30. marts, 2023 11:20

Nekustamā īpašuma "Dzelzceļa ēka 54.km" - 2, Suntažu pagastā, atsavināšanas izsole

ogresnovads.lv
Nekustamā īpašuma "Dzelzceļa ēka 54.km" - 2, Suntažu pagastā, atsavināšanas izsole
Ceturtdiena, 30. marts, 2023 11:20

Nekustamā īpašuma "Dzelzceļa ēka 54.km" - 2, Suntažu pagastā, atsavināšanas izsole

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašums “Dzelzceļa ēka 54.km” - 2, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., kadastra numurs 7488 900 0346, ar kopējo platību 59,9 m2 un kopīpašuma 5990/19350 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām un zemes (kadastra apzīmējums 7488 003 0624) atsavināšanas izsoli.

Sākumcena – EUR 2838, solis – EUR 100, nodrošinājuma maksa – EUR 283.80.

Izsole sākas 24.03.2023. plkst. 13.00, noslēdzas  24.04.2023. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.03.2023. plkst.13.00 līdz 13.04.2023. plkst. 23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 08.05.2023.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot – "Nekustamā īpašuma “Dzelzceļa ēka 54.km” - 2, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov.,izsoles nodrošinājums".

Saistošie dokumenti šeit:

Fotogalerija šeit:

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65071171 vai (+371) 65022168.