Pirmdiena, 22.04.2024 09:50
Armanda, Armands
Pirmdiena, 13. februāris, 2023 08:36

Nekustamā īpašuma "Ķieģeļceplis 2" dz.5, Ķieģeļceplis, Suntažu pagasts, atsavināšana

ogresnovads.lv
Nekustamā īpašuma "Ķieģeļceplis 2" dz.5, Ķieģeļceplis, Suntažu pagasts, atsavināšana
Pirmdiena, 13. februāris, 2023 08:36

Nekustamā īpašuma "Ķieģeļceplis 2" dz.5, Ķieģeļceplis, Suntažu pagasts, atsavināšana

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Ķieģeļceplis 2” dz.5, Ķieģeļceplis, Suntažu pagasts, Ogres novads, kadastra numurs 7488 900 0365, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 14,9 m2 un kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes, atsavināšanai.

Sākumcena – EUR 600, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 60,00.

Izsole sākas 24.01.2023. plkst. 13.00, noslēdzas  23.02.2023. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 24.01.2023. plkst.13.00 līdz 13.02.2023. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 10.03.2023.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ.Nr.90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr.LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma “Ķieģeļceplis 2”-5, Suntažu pag., Ogres nov. izsoles nodrošinājums".

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65068789

Fotogalerija šeit:

Saistošie dokumenti šeit: