Otrdiena, 23.04.2024 14:14
Georgs, Jurģis, Juris
Piektdiena, 10. februāris, 2023 09:00

Nekustamā īpašuma "Ķieģeļceplis 2" dz.7, Ķieģeļceplis, Suntažu pagasts, atsavināšana

ogresnovads.lv
Nekustamā īpašuma "Ķieģeļceplis 2" dz.7, Ķieģeļceplis, Suntažu pagasts, atsavināšana
Piektdiena, 10. februāris, 2023 09:00

Nekustamā īpašuma "Ķieģeļceplis 2" dz.7, Ķieģeļceplis, Suntažu pagasts, atsavināšana

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Ķieģeļceplis 2” dz.7, Ķieģeļceplis, Suntažu pagasts, Ogres novads, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 34m2 un kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes, atsavināšanai.

Sākumcena – EUR 2000, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 200,00.

Izsole sākas 25.01.2023. plkst. 13.00, noslēdzas  24.02.2023. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 25.01.2023. plkst.13.00 līdz 14.02.2023. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 13.03.2023.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ.Nr.90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma “Ķieģeļceplis 2”-7, Suntažu pag., Ogres nov. izsoles nodrošinājums".

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65068789

Fotogalerija šeit:

Saistošie dokumenti šeit: