Svētdiena, 21.07.2024 23:17
Meldra, Meldris, Melisa
Trešdiena, 22. marts, 2023 10:10

Nekustamā īpašuma "Ķieģeļceplis 6", Suntažu pagastā, atsavināšana

ogresnovads.lv
Nekustamā īpašuma "Ķieģeļceplis 6", Suntažu pagastā, atsavināšana
Trešdiena, 22. marts, 2023 10:10

Nekustamā īpašuma "Ķieģeļceplis 6", Suntažu pagastā, atsavināšana

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Ķieģeļceplis 6”, Ķieģeļceplis, Suntažu pagasts, Ogres novads, kadastra numurs 7488 004 0034, kas sastāv no zemes gabala ar platību 0,23 ha un uz zemes gabala esošām ēkām: četru dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 7488 004 0034 001 un palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 7488 004 0034 002, atsavināšanai.

Sākumcena – EUR 10 253, solis – EUR 200, nodrošinājuma maksa – EUR 1025,30.

Izsole sākas 23.03.2023. plkst.13.00, noslēdzas 24.04.2023. plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 23.03.2023. plkst.13.00 līdz 12.04.2023. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 08.05.2023.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ.Nr.90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr.LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot – “Nekustamā īpašuma “Ķieģeļceplis 6”, Suntažu pag., Ogres nov. izsoles nodrošinājums”.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65068789

Fotogalerija šeit:

Saistošie dokumenti šeit: