Ceturtdiena, 25.07.2024 05:49
Jēkabs, Žaklīna
Ceturtdiena, 9. februāris, 2023 11:02

Nekustamā īpašuma "Ķieģeļceplis 7" dz.16, Ķieģeļceplis, Suntažu pagasts, atsavināšanas izsole

ogresnovads.lv
Nekustamā īpašuma "Ķieģeļceplis 7" dz.16, Ķieģeļceplis, Suntažu pagasts, atsavināšanas izsole
Ceturtdiena, 9. februāris, 2023 11:02

Nekustamā īpašuma "Ķieģeļceplis 7" dz.16, Ķieģeļceplis, Suntažu pagasts, atsavināšanas izsole

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Ķieģeļceplis 7” dz.16, Ķieģeļceplis, Suntažu pagasts, Ogres novads, kadastra numurs 7488 900 0352, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 49,6 m2 un kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes, atsavināšanai.

Sākumcena – EUR 3200, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 320,00.

Izsole sākas 26.01.2023. plkst. 13.00, noslēdzas  27.02.2023. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 26.01.2023. plkst.13.00 līdz 15.02.2023. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 14.03.2023.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ.Nr.90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma “Ķieģeļceplis 7”-16, Suntažu pag., Ogres nov. izsoles nodrošinājums".

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65068789

Fotogalerija šeit:

Saistošie dokumenti šeit: