Pirmdiena, 22.04.2024 08:50
Armanda, Armands
Pirmdiena, 19. decembris, 2022 09:03

Nekustamā īpašuma - zemes vienības "Brūži", Lauberes pag., atsavināšanas izsole

ogresnovads.lv
Nekustamā īpašuma - zemes vienības "Brūži", Lauberes pag., atsavināšanas izsole
Pirmdiena, 19. decembris, 2022 09:03

Nekustamā īpašuma - zemes vienības "Brūži", Lauberes pag., atsavināšanas izsole

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko atkārtotu (otro) elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma -  zemes vienības “Brūži”, Lauberes pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7460 005 0039, ar kopējo platību 0,64 ha, atsavināšanai.

Sākumcena – EUR 6160, solis – EUR 50, nodrošinājuma maksa – EUR 616.

Izsole sākas 16.12.2022 plkst. 13.00, noslēdzas  16.01.2023 plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 16.12.2022 plkst.13.00 līdz 05.01.2023 plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Nosolītās summas apmaksas termiņš 31.01.2023.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma "Nekustamā īpašuma “Brūži”, Lauberes pag., Ogres nov., otrās izsoles nodrošinājums".

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē :  https://izsoles.ta.gov.lv

Par izsoles norises jautājumiem zvanīt (+371) 65071171 vai (+371) 65022168.

Pievienotie dokumenti šeit: