Ceturtdiena, 25.07.2024 06:38
Jēkabs, Žaklīna
Trešdiena, 1. februāris, 2023 06:50

No 1. februāra sākas pieteikšanās 1. klasei vispārējās izglītības iestādēs Ogres pilsētā

ogresnovads.lv
No 1. februāra sākas pieteikšanās 1. klasei vispārējās izglītības iestādēs Ogres pilsētā
Trešdiena, 1. februāris, 2023 06:50

No 1. februāra sākas pieteikšanās 1. klasei vispārējās izglītības iestādēs Ogres pilsētā

ogresnovads.lv

Pieteikt savu bērnu uzņemšanai 1. klasē Ogres valstspilsētas skolās  varēs elektroniski, sākot no 2023. gada 1. februāra plkst. 7.00.

Reģistrācijas pieteikumu vecāki vai cits likumiskais pārstāvis aizpilda elektroniski pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv sadaļā Aktuāli/Elektroniskais reģistrs uzņemšanai 1. klasē Ogres skolās vai ŠEIT.

Ja vecākiem rodas jautājumi vai neskaidrības, tad no 2023.gada 1. februāra Ogres novada Izglītības pārvalde nodrošina konsultācijas, sazinoties pa tālruni 65055382, vai izmantojot e-pastu: .

Aizpildot pieteikumu pašvaldības mājas lapā, vecāks ievada prasīto informāciju elektroniskajā pirmklasnieku reģistrācijas formā, kur:

Izvēlas vienu no Ogres valstspilsētas skolām, ieraksta bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, bērna deklarēto dzīvesvietas adresi, bērna faktisko dzīvesvietas adresi, ja tā atšķiras no deklarētās.

Norāda teritoriālo piederību:

  1. bērns, kuram deklarētā dzīvesvieta ir Ogres valstspilsētas administratīvajā teritorijā

(vai pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēti bērni, kuru dzīvesvietai tuvākā pašvaldības izglītības iestāde atrodas Ogres valstspilsētas teritorijā);

  1. bērns, kuram deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  2. bērns, kuru dzīvesvieta deklarēta citā administratīvajā teritorijā.

Papildus uzstādījumos atzīmē atbilstošo:

  1. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ogres valstspilsētas administratīvajā teritorijā vai pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēti bērni, kuru dzīvesvietai tuvākā pašvaldības izglītības iestāde atrodas Ogres valstspilsētas teritorijā, un kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas;
  2. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas;
  3. bērni, kuru dzīvesvieta deklarēta citā administratīvajā teritorijā un kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas;
  4. konkrētās izvēlētās izglītības iestādes darbinieku bērni,

Ja bērnam nepieciešama speciālās izglītības programma, vecāks veic atzīmi attiecīgajā lodziņā.

Svarīgi precīzi norādīt visu prasīto informāciju, arī informāciju par bērna māsu vai brāli, ja kāds no ģimenes jau mācās izvēlētajā izglītības iestādē pamatizglītības programmā.

Pieteikuma iesniedzējs ievada informāciju par sevi, norādot vārdu, uzvārdu, deklarēto adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi (atzīmējot, vai vēlas saņemt informāciju elektroniski).

Lodziņā Piezīmes/papildu informācija vecāks var norādīt vēlmes, kuras izglītības iestādes vadība varētu ņemt vērā (iespēju robežās), komplektējot klases.

Iesniedzot aizpildīto pieteikumu (nospiežot pogu Reģistrēt), parādīsies informācija, ka pieteikums ir reģistrēts Ogres novada pašvaldības datu bāzē un pieteikuma iesniedzējs saņems pieteikuma reģistrācijas numuru.

Šo informāciju (numuru) nepieciešams saglabāt, izdrukāt vai pierakstīt, jo pēc tā vecāki varēs sekot informācijai par bērnam piešķirto vietu rindā izvēlētajā izglītības iestādē.

Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs Nr. 29/2022.