Piektdiena, 21.06.2024 11:48
Egita, Emīls, Monvīds
Trešdiena, 4. janvāris, 2023 09:25

No 1.februāra spēkā jauni siltumenerģijas tarifi Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē

ogrenet.lv
No 1.februāra spēkā jauni siltumenerģijas tarifi Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē
Trešdiena, 4. janvāris, 2023 09:25

No 1.februāra spēkā jauni siltumenerģijas tarifi Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē

ogrenet.lv

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi jaunus siltumenerģijas tarifus komersantam –SIA “Lielvārdes Remte”. Jaunie tarifi stāsies spēkā 2023. gada 1. februārī. Mājsaimniecības līdz apkures sezonas beigām turpinās saņemt valsts noteikto atbalstu.

SIA “Lielvārdes Remte” iesniedza SPRK izvērtēšanai vairākus tarifu projektus, kam noteikti atšķirīgi termiņi to piemērošanai. 2022.gada decembrī komersants visās apdzīvotajās teritorijās – Lielvārdē, Jumpravas un Lēdmanes ciemā – piemēro vienotu siltumenerģijas tarifu 195,34 EUR/MWh.


Tarifu izmaiņas iesniegtas saistībā ar Ogres novada pašvaldības lēmumu noteikt katrā darbības teritorijā atšķirīgus tarifus. Rezultātā SIA “Lielvārdes Remte” aprēķinājusi katrai apdzīvotajai vietai savu noteiktu tarifu. Siltumenerģijas izmaksas un apjoma rādītāji ir saglabāti tādā pašā apmērā, kādā apstiprināti SIA “Lielvārdes Remte” siltumenerģijas tarifi 2022.gada 6.oktobrī.


SIA “Lielvārdes Remte” jaunajos apstiprinātajos tarifos (Jumpravā, Lēdmanē un Lielvārdē), kas spēkā no 2023.gada 1.februāra līdz 30.aprīlim, ietvertas neparedzētās izmaksas, kas komersantam radušās pēdējo divu gadu laikā kurināmā cenu izmaiņu dēļ, vienlaikus no tarifa izmaksām izslēdzot elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu izmaksas un obligātā iepirkuma un jaudas komponentes saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma normām.


Siltumenerģijas tarifs Jumpravā no 2023.gada 1.februāra līdz 30.aprīlim būs 90,61 EUR/MWh, kas ir par 58,9% zemāks nekā šobrīd esošais. Savukārt no 2023.gada 1.maija līdz 2024.gada 7.oktobrim tarifs ar neparedzētajām izmaksām bez valsts atbalsta kompensācijas būs 91,36 EUR/MWh, kas būs tāds pats arī no 2024.gada 8.oktobra, kad tarifā vairs netiks iekļautas neparedzētās izmaksas. Komersants siltumenerģijas ražošanai izmanto tikai šķeldu.


Siltumenerģijas tarifs Lēdmanē no 2023.gada 1.februāra līdz 30.aprīlim būs 164,27 EUR/MWh jeb par 25,6% zemāks nekā šobrīd esošais. No 2023.gada 1.maija līdz 2024.gada 7.oktobrim tarifs ar neparedzētajām izmaksām bez valsts atbalsta kompensācijas būs 164,71 EUR/MWh, kas saglabāsies arī no 2024.gada 8.oktobra, kad tarifā vairs netiks iekļautas neparedzētās izmaksas. Komersants siltumenerģiju saražo, izmantojot granulas un dīzeļdegvielu.


Siltumenerģijas tarifs Lielvārdē aprēķināts pie dažādām dabasgāzes cenām. Proti, mainoties dabasgāzes cenai, ik mēnesi mainās arī siltumenerģijas tarifs. Atbilstoši tā brīža aktuālajai dabasgāzes cenai komersants piemēro atbilstošu tarifu. Komersants līdz katra mēneša 10.datumam paziņo SPRK aktuālā mēneša siltumenerģijas tarifu.


Pie 2022.gada novembra dabasgāzes cenas siltumenerģijas tarifs ar neparedzētajām izmaksām un sniegto elektroenerģijas izmaksu valsts atbalsta kompensāciju aprēķināts 262,23 EUR/MWh apmērā, savukārt no nākamā gada 1.maija tarifs, ietverot neparedzētās izmaksas, aprēķināts 262,66 EUR/MWh apmērā. No 2024.gada 8.oktobra bez neparedzētajām izmaksām tarifs būs 226,05 EUR/MWh.


Ņemot vērā, ka Lielvārdes gadījumā komersants katru mēnesi aprēķina aktuālo siltumenerģijas tarifu, minētie tarifu aprēķini pie decembra, janvāra utt. dabasgāzes cenas, būs atšķirīgi. Komersants siltumenerģiju saražo, izmantojot vienīgi dabasgāzi.


*SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.