Piektdiena, 19.04.2024 02:03
Fanija, Vēsma
Otrdiena, 21. jūnijs, 2022 09:03

No 1.jūlija Ogrē gaidāms atkārtots siltumenerģijas tarifa pieaugums

ogresnovads.lv
No 1.jūlija Ogrē gaidāms atkārtots siltumenerģijas tarifa pieaugums
Otrdiena, 21. jūnijs, 2022 09:03

No 1.jūlija Ogrē gaidāms atkārtots siltumenerģijas tarifa pieaugums

ogresnovads.lv

Ar š.g. 1.jūliju spēkā stāsies jauns SIA "Ogres Namsaimnieks" siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Siltumenerģijas komponente būs 92,36 EUR/MWh, līdzšinējo 53,06 EUR/MWh vietā, bet maksa par uzstādīto jaudu ir nemainīga – 21,70 EUR/kW/gadā.

SIA "Ogres Namsaimnieks" no š.g. 1.jūnija piemēroja SPRK apstiprināto siltumenerģijas komponenti 53,06 EUR/MWh. Siltumenerģijas tarifa enerģijas komponentes pieaugumu no š.g. 1. jūlija ietekmējis dabasgāzes izmaksu palielinājums 6,4 reižu apmērā. No kopējām komersanta izmaksām dabasgāzes izmaksas tarifu projektā veido 44%.

SIA "Ogres Namsaimnieks" no kopējā siltumtīklos nodotā siltumenerģijas apjoma pati saražo nedaudz vairāk par ceturtdaļu, savukārt pārējo siltumenerģiju iepērk no trim siltumenerģijas ražotājiem.

Atšķirībā no citiem siltumapgādes komersantiem SIA "Ogres Namsaimnieks" izmanto iespēju lietotājiem piemērot siltumenerģijas gala tarifu, ko veido divas daļas – siltumenerģijas komponente un maksa par uzstādīto jaudu, ko nosaka kā fiksētu mēneša maksājumu. Attiecīgi siltumenerģijas komponente ir tā tarifa daļa, kuru piemēro konkrētā mēnesī patērētajai siltumenerģijai. Savukārt maksa par jaudu ir nemainīgs ikmēneša maksājums.

Aizvadītajos mēnešos dabasgāzes cenas uzrāda augstu līmeni saistībā ar karu Ukrainā. Attiecīgi dabasgāzes nākotnes darījumu cena 2022.gada maija mēnesim Nīderlandes "Trading Hub Europe" biržā bija 104,43 EUR/MWh, kas ir ļoti augsta cena, salīdzinot ar pagājušās vasaras cenām.

Ievērojot dabasgāzes izmaksu pieaugumu, SIA "Ogres Namsaimnieks" š.g. 31.maijā SPRK iesniedza noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinus un pamatojumu jaunajiem tarifiem. Veicot izvērtējumu, SPRK secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

SIA "Ogres Namsaimnieks" ir SPRK piešķirta atļauja pašai noteikt siltumenerģijas tarifus, ja mainās kurināmā (dabasgāzes) cena un/vai iepirktās siltumenerģijas izmaksas. Tas nozīmē, ja kurināmā cena un/vai iepirktās siltumenerģijas izmaksas nākotnē būs zemākas par to, kas iekļautas piemērotajā tarifā, SIA "Ogres Namsaimnieks" būs jānosaka lietotājiem zemāks tarifs.

Ar šobrīd spēkā esošajām valsts atbalsta mehānismiem energoresursu cenas pieauguma kompensācijai aicinām iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.

Nepieciešamības gadījumā finansiālu atbalstu siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai maznodrošinātās un trūcīgās personas var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā. Iedzīvotāji var vērsties arī pie pakalpojuma sniedzēja (privātmāju un daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri izmanto tiešos norēķinus) vai apsaimniekotāja (daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri neizmanto tiešos norēķinus), lūdzot iespēju izmantot izlīdzinātos maksājumus. Piedāvāt izlīdzinātu/speciālu atmaksas grafiku nav komersantu pienākums, taču daļa šādu iespēju saviem lietotājiem piedāvā.

Kopumā SPRK (uz 15.06.22.) izskatīšanā ir 20 pilnie siltumapgādes tarifu projekti Latvijā.

Ar aktuālajām spēkā esošajām tarifu vērtībām pārskatāmā veidā iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē publicētajā interaktīvajā siltumenerģijas jūnija apskatāvai arī SPRK siltumenerģijas tarifu kartē.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.