Piektdiena, 19.07.2024 06:07
Digna, Jautrīte, Kamila
Ceturtdiena, 25. janvāris, 2024 14:43

No nākamā mācību gada Ogres 1. vidusskola kļūs par Ogres Kalna pamatskolu, bet Jaunogres vidusskola – par Jaunogres pamatskolu

Ogresnovads.lv
No nākamā mācību gada Ogres 1. vidusskola kļūs par Ogres Kalna pamatskolu, bet Jaunogres vidusskola – par Jaunogres pamatskolu
Ceturtdiena, 25. janvāris, 2024 14:43

No nākamā mācību gada Ogres 1. vidusskola kļūs par Ogres Kalna pamatskolu, bet Jaunogres vidusskola – par Jaunogres pamatskolu

Ogresnovads.lv

Šodien, 25. janvārī, Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu par Ogres 1. vidusskolas un Jaunogres vidusskolas iekšējo reorganizāciju. Ar 2024. gada 1. augustu abas mācību iestādes nodrošinās pamatizglītības programmas. Reorganizācijas rezultātā skolas ieguvušas arī jaunus nosaukumus.

Ogres novada Izglītības pārvalde, veidojot Ogres novada izglītības attīstības stratēģiju 2022. - 2027. gadam, kā vienu no prioritātēm izvirzījusi uzdevumu izveidot mūsdienīgu vispārējās vidējās izglītības piedāvājumu Ogres novadā. Ogres Valsts ģimnāzija no 2024. gada 1. septembra plānota kā vienīgā vispārējās vidējās izglītības iestāde Ogres pilsētas teritorijā.

2022. gada martā pašvaldības dome pieņēma lēmumu, ka 2022./2023. mācību gadā Ogres 1. vidusskolā un Jaunogres vidusskolā vairs netiks uzņemti izglītojamie 10. klasēs, savukārt 2023. gada februārī pašvaldības dome nolēma neuzņemt izglītojamos šo skolu 10. un 11. klasēs. Līdz ar to šajā mācību gadā Ogres 1. vidusskolā un Jaunogres vidusskolā 10. - 12. klašu posmā mācās tikai 12. klašu skolēni.

Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs norāda, ka esam trīs gadu pacietīga darba noslēguma posmā. Uzkrātā statistika par abu skolu 9. klašu absolventu turpmākās izglītības izvēli liecina, ka izvēlētais ceļš veidot vienu kopēju izglītības iestādi ir bijis pareizs.

2019. - 2021. gadā Ogres novadā palika mācīties 36% Ogres 1. vidusskolas 9. klašu absolventu, savukārt 19% turpināja mācības citu novadu vidējās izglītības iestādēs. Šajā mācību gadā 47% absolventu izvēlējās turpināt mācības novada izglītības iestādēs, bet 6% (7 skolēni) uzsāka mācības citu novadu vispārējās vidējās izglītības iestādēs.

Savukārt Jaunogres vidusskolā 2019. - 2021. gadā 61% no 9. klašu beidzējiem turpināja mācības savā skolā un 35% izvēlējās profesionālo izglītību, kas šiem jauniešiem būtu vispiemērotākā. Šis īpatsvars bija ļoti neliels (valsts noteiktais mērķis – profesionālo izglītību izvēlas 50% no 9. klašu beidzējiem; Ogres novadā vidēji tie ir 45%). Šajā mācību gadā profesionālo izglītību izvēlējās apgūt 47% Jaunogres vidusskolas skolēnu. Līdz ar to nav piepildījušās bažas, ka šīs skolas 9. klašu absolventi izvēlēsies turpināt mācīties mazākumtautību skolās Rīgā. “Esam gandarīti par šiem rezultātiem, tie liecina par mūsu rīcības pareizību,” uzsver I. Grigorjevs, piebilstot, ka laiks spert nākamo soli.

Kļūstot par pamatskolu, Ogres 1. vidusskola un Jaunogres vidusskola turpmāk veidos spēcīgu pamatu - tajā pastiprināti tiks pievērsta uzmanība tieši 9. klašu absolventiem kā galvenajam skolas darba rezultātam. Ogres 1. vidusskolas jaunais nosaukums nav izvēlēts nejauši – diskusiju rezultātā vislielāko atbalstu gan no skolēnu, gan vecāku, gan skolas padomes puses guva nosaukums  Ogres Kalna pamatskola.

 

KONTEKSTS

Ogres novada Izglītības pārvalde, balstoties pasaules pieredzē, valsts un Ogres novada pašvaldības redzējumā par mūsdienīgu un kvalitatīvu vispārējo vidējo izglītību,  izstrādāja jaunu vispārējās vidējās izglītības attīstības modeli Ogres novadā. Tas paredz, ka 2022./23. mācību gadā Ogres Valsts ģimnāzija uzsāk darbību jaunajā skolas ēkā Gunāra Astras ielā kā vispārējās vidējās izglītības iestāde 10. – 12. klašu skolēniem. Šobrīd skolā mācās 9 paralēlklases, kopā 640 izglītojamie četros dažādos virzienos – “Cilvēks un sabiedrība”, “Inženierzinātnes un tehnoloģijas”, “Dabaszinātnes”, kā arī “Kultūra un mākslas”.

Pārmaiņu rezultātā Ogres Valsts ģimnāzija 2025. gadā būs vienīgā vispārējās vidējās izglītības iestāde Ogrē, savukārt Ogres 1. vidusskola un Jaunogres vidusskola kļūs par pamatskolām.

Kā nozīmīgākos ieguvumus, veidojot vienu vispārējās vidējās izglītības iestādi Ogrē, Izglītības pārvalde atzīmē:

  • mēroga efekts – liels vidusskolēnu skaits sniedz lielākas iespējas izglītojamajiem apgūt dažādas programmas; lielākā skolā ir iespēja pulcināt kvalitatīvus pedagogus;
  • taisnīguma aspekts – jaunās ģimnāzijas ēkas būvniecībā ir ieguldīti ievērojami visu novada iedzīvotāju -nodokļu maksātāju līdzekļi. Ja skolā mācīsies skolēni no 10. līdz 12. klasei, skolā pavadot trīs gadus, nevis no 7. līdz 12. klasei, skolā pavadot sešus gadus, tad šo infrastruktūru būs iespēja izmantot daudz lielākam mūsu novada jauniešu skaitam;
  • piedāvātais risinājums stiprina pārējās pilsētas izglītības iestādes – ja Ogres Valsts ģimnāzijā paliktu 7. – 12. klases posms, tad, ņemot vērā pieejamās iespējas, šeit veidotos daudz spēcīgāks pamatskolas posms, bet citās skolās tas pavājinātos;
  • skolēnu ar līdzīgām interesēm grupēšana un mācību darba organizācijas sadrumstalotības mazināšana.

Jāpiebilst, ka, ņemot vērā nelielo skolēnu skaitu, ar 2024. gada 1. septembri Suntažu vidusskola kļūs par Suntažu pamatskolu, savukārt ar 2025. gada 1. septembri Ķeguma vidusskola kļūs par Ķeguma pamatskolu. Kļūstot par pamatskolām, tās kvalificējas dalībai investīciju programmā “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana”, kas ļaus piesaistīt finansējumu skolu infrastruktūras uzlabošanai.