Otrdiena, 25.06.2024 15:00
Maiga, Milija
Trešdiena, 1. februāris, 2023 11:24

Nodod bezatlīdzības lietošanā telpas biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts"

ogresnovads.lv
Nodod bezatlīdzības lietošanā telpas biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts"
Trešdiena, 1. februāris, 2023 11:24

Nodod bezatlīdzības lietošanā telpas biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts"

ogresnovads.lv

Izskatot biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Zemgales komitejas iesniegumu, Ogres novada pašvaldības domes sēdē 27. janvārī  pieņemts lēmums nodot šai biedrībai bezatlīdzības lietošanā Ogres novada pašvaldībai piederošas telpas Lielvārdē, Suntažos, Lauberē, Mazozolos, Meņģelē, Krapē, Rembatē, Birzgalē, Tomē, Jumpravā, Lēdmanē, Taurupē un Ogresgalā.

Telpas nepieciešamas, lai īstenotu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmu. Šīs programmas mērķis ir sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu (biedrība nodrošina pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali), kā arī veicināt sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību Latvijas iedzīvotājiem un Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Biedrībai no 2005. gada 2. jūnija ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Biedrības darbības jomas ir labdarība, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana, palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās. 

Saskaņā ar Pašvaldību likumu pašvaldības manta izmantojama pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs atbilstoši pašvaldības kompetencei, un viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.