Piektdiena, 21.06.2024 10:53
Egita, Emīls, Monvīds
Ceturtdiena, 2. februāris, 2023 09:00

Nodod telpas bezatlīdzības lietošanā biedrībām dažādu mērķu īstenošanai

ogresnovads.lv
Nodod telpas bezatlīdzības lietošanā biedrībām dažādu mērķu īstenošanai
Ceturtdiena, 2. februāris, 2023 09:00

Nodod telpas bezatlīdzības lietošanā biedrībām dažādu mērķu īstenošanai

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 27. janvārī dome pieņēma lēmumu nodot telpas bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijām - biedrībai “OFK” un biedrībai “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” - dažādu mērķu īstenošanai.

Turpina foto kluba “Ogre” aizsāktās aktivitātes

Ogres novada pašvaldībā ir saņemts biedrības “OFK” iesniegums ar lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā trīs telpas pašvaldībai piederošā īpašumā Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, foto kluba “Ogre” aizsākto aktivitāšu turpināšanai - sanāksmju organizēšanai, arhīva un inventāra novietošanai. Biedrība turpinās radīt, izplatīt un saglabāt fotogrāfijas, vizuālās mākslas un kultūras vērtības Latvijā, sekmējot to pieejamību, organizēs Latvijā lielāko fotogrāfijai veltīto semināru - simpoziju “Egona Spuras ceļš”, kā arī izstādes, foto akcijas un vietējus un starptautiskus pasākumus, kas popularizē Ogri kā radošu pilsētu.

Biedrībai 2022. gada decembrī ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Biedrības darbības joma ir kultūras veicināšana.

Domes sēdē Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs aicināja kolēģus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, uzsverot Ogres Goda pilsoņa, mūžībā aizgājušā Vitauta Mihalovska ilgstošo ieguldījumu foto kluba atdzimšanā, kluba biedru aktivitātēs Ogres novadā un nozīmi foto kluba radīto vērtību saglabāšanā un darbības turpināšanā.  

Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu nodot biedrībai “OFK” telpas Ogrē, Mālkalnes prospektā 30 bezatlīdzības lietošanā, kamēr tai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk kā uz desmit gadiem, ar mērķi organizēt tajās sanāksmes, novietot arhīvu un inventāru.  

Organizēs mazskautu un guntiņu ziemas nometni Ikšķilē

Ogres novada pašvaldībā janvārī saņemts biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” iesniegums ar lūgumu bezatlīdzības lietošanā nodot telpas Ikšķiles vidusskolā, Skolas ielā 2, no 10.  līdz 12. februārim mazskautu un guntiņu ziemas nometnes organizēšani. Tiek plānots, ka nometnē piedalīsies 50 dalībnieki no Ogres novada un 150 dalībnieki no citām Latvijas vietām. Nometnes organizatori - Ogresgala 5. skautu un gaidu vienība un Ogres 29. skautu un gaidu vienība.

Biedrībai kopš 2007. gada 21.jūnijā piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomā pilsoniskas sabiedrības attīstība un izglītības veicināšana. 

Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu nodotbezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” telpas Skolas ielā 2, Ikšķilē, no 2023. gada 10.  līdz 12. februārim Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas mazskautu un guntiņu ziemas nometnes organizēšanai.