Sestdiena, 20.07.2024 02:37
Ramona, Ritma
Pirmdiena, 7. novembris, 2022 09:00

Nomas tiesību izsole Ogres novada pašvaldības īpašumam Mālkalnes prospektā 34, Ogrē

ogresnovads.lv
Nomas tiesību izsole Ogres novada pašvaldības īpašumam Mālkalnes prospektā 34, Ogrē
Pirmdiena, 7. novembris, 2022 09:00

Nomas tiesību izsole Ogres novada pašvaldības īpašumam Mālkalnes prospektā 34, Ogrē

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko nomas tiesību izsoli Ogres novada pašvaldības īpašuma Mālkalnes prospektā 34 Ogrē, kadastra apzīmējums 7401 003 0319 003 pirmā stāva telpu grupas Nr.002 telpām Nr.1.-7., telpu grupas Nr.003 telpai Nr.1 un telpu grupas Nr.128 telpai Nr.1, telpu grupu izmantošanas veids: rūpnieciskās ražošanas vai noliktavas telpu grupa (1250), ar nedzīvojamo iekštelpu platību 106,9 m2 uz 5 gadiem.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa EUR 0,72 (nulle euro un septiņdesmit divi centi) bez PVNpar katru telpas kvadrātmetru mēnesī (nosacītā nomas maksa samazināta par 60% no sākotnējā nosacītā nomas maksas apmēra (1,81 EUR) atbilstoši 2018.gada 20.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 49.punktā noteiktajam).

Lai piedalītos izsolē, pretendentam pieteikums jānosūta pa pastu, jāiesniedz personīgi Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā, vai elektroniski parakstīts jānosūta uz e-pasta adresi: .

Piedāvājumu apkopošana notiks katra mēneša pirmajā darba dienā. Atbilstoši saņemto pieteikumu daudzumam tiks piemērota izsoles noteikumos noteiktā pieteikumu izskatīšanas kārtība.

Ja kārtējā mēneša pirmajā darba dienā nav saņemts neviens piedāvājums, tad pieteikšanās izsolei tiek automātiski pagarināta līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai. Potenciālie pretendenti var iesniegt piedāvājumus, kamēr sludinājums ir aktīvs Ogres novada pašvaldības vietnē https://www.ogresnovads.lv/lv/izsoles.

Objektu var apskatīt darbdienās, iepriekš vienojoties ar Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” Administratīvās nodaļas vadītāju Ivetu Kalniņu, tālr.+371 62904131,+371 27811290.

Sīkāku informāciju par izsoles norisi iespējams uzzināt pa tālr.+371 65068789.

Saistošie dokumenti šeit: