Ceturtdiena, 25.07.2024 06:06
Jēkabs, Žaklīna
Ceturtdiena, 9. marts, 2023 11:16

Norisināsies SOS bērnu ciematu Draugu dienas Ogrē

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija
Norisināsies SOS bērnu ciematu Draugu dienas Ogrē
Ceturtdiena, 9. marts, 2023 11:16

Norisināsies SOS bērnu ciematu Draugu dienas Ogrē

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija martā organizē SOS bērnu ciematu Draugu dienas Ogrē. SOS Draugu dienu laikā organizācijas vēstneši klauvēs pie māju durvīm, lai stāstītu par SOS bērnu ciematu asociācijas darbu un iespējām palīdzēt tās paspārnē esošajiem.

Ogrē cilvēkus uzrunās organizācijas pārstāve Ieva Jaško. Jaunietei līdzi būs vārda kartīte un pilnvara pārstāvēt organizāciju, kā arī organizācijas informatīvie materiāli.

Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija Latvijā darbojas jau vairāk kā 25 gadus. Organizācija veido gan SOS ģimenes bērniem, kas zaudējuši savu vecāku aprūpi SOS bērnu ciematos Valmierā un Īslīcē, gan strādā ar sociālā riska ģimenēm ar bērniem un īsteno sociālās prevencijas programmas, gan arī sniedz atbalstu uzņemošajām ģimenēm piecos reģionālajos ārpusģimenes aprūpes atbalsta centros “AIRI vecākiem”, kā arī šobrīd palīdz vairāk kā 1000 ukraiņu bēgļu ģimenēm ar bērniem Latvijā.

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore Ilze Paleja: „Neskatoties uz to, ka ziema vēl nevēlas pavisam nodot stafeti pavasarim, mēs priecājamies, ka ar pirmajiem pavasarīgajiem saules stariem varam pamazām atsākt doties ārpus telpām, lai uzrunātu sabiedrību un stāstītu par savas organizācijas darbu un aicinātu to atbalstīt. Esam nevalstiska organizācija, tādēļ iespēja tiešā veidā uzrunāt sabiedrību mums ir vitāli svarīga. Organizācijas darbība lielā mērā ir atkarīga no labas gribas cilvēku labvēlības un atbalsta. Ceram, ka aktivitāte raisīs cilvēkos tikai atsaucību un pozitīvas emocijas.”

Par SOS bērnu ciematiem

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir nevalstiska labdarības organizācija, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenisku aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem un uztur ģimeņu atbalsta centrus un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrus “Airi vecākiem” vairākās Latvijas pašvaldībās. Divu SOS bērnu ciematu audžuģimenēs (Īslīcē un Valmierā), piecās integrētajās SOS ģimenēs, kā arī divās SOS jauniešu mājās Jelgavā un Valmierā – atbalstu, drošību un jaunas mājas raduši 119 bērni un jaunieši no visas Latvijas. Kopumā visās SOS bērnu ciematu īstenotajās atbalsta programmās gada laikā palīdzību saņem vairāk nekā 1200 bērnu.