Otrdiena, 16.04.2024 20:43
Alfs, Bernadeta, Mintauts
Pirmdiena, 30. janvāris, 2023 12:27

Nosaka pirmsskolas izglītojamā vidējās izmaksas 2023. gadā

ogresnovads.lv
Nosaka pirmsskolas izglītojamā vidējās izmaksas 2023. gadā
Pirmdiena, 30. janvāris, 2023 12:27

Nosaka pirmsskolas izglītojamā vidējās izmaksas 2023. gadā

ogresnovads.lv

Ņemot vērā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas iepriekšējā budžeta gadā, ir aprēķinātas viena izglītojamā vidējās izmaksas Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2023. gadā. 

Noteikts, ka izglītojamajam no pusotra līdz četru gadu vecumam tie ir 305,74 eiro mēnesī (šī summa, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir palielinājusies par 18,33 eiro), savukārt izglītojamam, kuram tiek nodrošināta obligātā sagatavošana pamatizglītības apguvei – 199,24 eiro  mēnesī (šī summa palielinājusies par 10,53 eiro).

Šādā apmērā pašvaldība segs pirmsskolas izglītības programmas apguves izmaksas privātai izglītības iestādei par vienu Ogres novadā deklarēto izglītojamo mēnesī.

Aprēķini par izglītojamā vidējām izmaksām pirmsskolas izglītības iestādē veikti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” un pēc Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu iepriekšējā gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem.