Otrdiena, 21.05.2024 13:25
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
Piektdiena, 26. aprīlis, 2024 11:32

Noskaidros sabiedrības viedokli par Ogres pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību auklēm

Ogresnovads.lv
Noskaidros sabiedrības viedokli par Ogres pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību auklēm
Foto - www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 26. aprīlis, 2024 11:32

Noskaidros sabiedrības viedokli par Ogres pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību auklēm

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības dome 2021. gada 16. decembrī pieņēma saistošos noteikumus “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”. Tie tika izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, kas ir zaudējis spēku, līdz ar to spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais normatīvais akts.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma pārejas noteikumiem dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam. Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Tā kā Ogres novadā joprojām nav iespējams visiem bērniem no 1,5 gadu vecuma nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumu pašvaldības izglītības iestādēs, ir lietderīgi un bērna labākajām interesēm atbilstoši turpināt piešķirt līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem par pilna laika (darba dienās ne mazāk kā astoņas stundas dienā) pakalpojuma sniegšanu mēnesī vienam bērnam.

Pamatojoties uz iepriekšminēto, sagatavots saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” projekts un paskaidrojuma raksts.

Saskaņā ar Pašvaldību likumu saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām. Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā.

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstveidā var iesniegt līdz 2024. gada 10. maijam. Detalizētāka informācija pieejama tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv.