Ceturtdiena, 18.04.2024 05:08
Jadviga, Laura
Pirmdiena, 15. janvāris, 2024 09:25

Novadam šogad lieli plāni

Antra Gabre, Ogres Vēstis Visiem
Novadam šogad lieli plāni
Šajā ēkā Ikšķilē turpmāk būs doktorāts, bibliotēka un citas iestādes
Pirmdiena, 15. janvāris, 2024 09:25

Novadam šogad lieli plāni

Antra Gabre, Ogres Vēstis Visiem

Ogres novadā šogad tiek turpināti iepriekš iesāktie projekti un uzsākti jauni, kas būtiski uzlabos novada iedzīvotāju ikdienu.

Lielvārdē top moduļu tipa bērnudārzs

Kaibalas skolas ēka tiek pielāgota bērnudārza vajadzībām

Pirmsskolas izglītības iestādes

Pagājušā gada aprīļa beigās tika uzsākta moduļu tipa pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Lielvārdē, Meža ielā 18A. Darbi jāpabeidz līdz šā gada 30. aprīlim, un tie rit saskaņā ar grafiku.

Bērnudārzā nodrošinātas vietas 120 bērniem sešās grupiņās, kā arī tiks labiekārtota teritorija. Pēc šā projekta īstenošanas samazināsies rindas uz vietu pašvaldības pirmsskolu izglītības iestādēs un tiks nodrošināta pirmsskolas izglītība tuvāk bērna dzīvesvietai.

 1. gadā tika pieņemts lēmums par Kaibalas skolas pārbūvi par pirmsskolas izglītības iestādi. Šo projektu iecerēts pabeigt šogad. 

Iepriekš bērnudārzs darbojās Kaibalas vecajā skolas ēkā, bet pēc negatīva Būvniecības valsts kontroles biroja atzinuma saņemšanas tas tika aizvērts. Izstrādājot ēkas pārbūves projektu, ievēroti biroja norādītie trūkumi, lai šo ēku pielāgotu bērnudārza vajadzībām. 

Ogres novada pašvaldības dome pērn 30. novembra sēdē atbalstīja jaunas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību Ogrē, Mālkalnes prospektā 10. Paredzēts nojaukt esošo ēku, vietā izbūvējot jaunu vispārējās pirmsskolas izglītības iestādi «Bitīte» – videi draudzīgu, energoefektīvu un ergonomiski aprīkotu ēku divos stāvos. Tāpat plānots labiekārtot degradēto teritoriju atbilstoši pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām, kā arī izveidot stāvvietu. Bērnudārzā tiktu izveidotas 12 grupiņas bērniem vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem.

Daudzfunkcionālas ēkas Ikšķilē un Ķeipenē

Šogad jānodod ekspluatācijā un jāiekārto daudzfunkcionālā ēka Ikšķilē, Skolas ielā 4. Tajā darbosies doktorāts ar ģimenes ārstu un citu ārstu praksēm, Ikšķiles bibliotēka, kas paredzēta 60–80 apmeklētājiem, un citas iestādes. Ēka ir siltināta, un veikti citi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi. Tā ir pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Nolūkā attīstīt pašvaldības kultūras pakalpojumu infrastruktūru, uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem, ir uzsākta Ķeipenes pagasta centrā esošās ēkas «Viļņi» telpu grupu atjaunošana un pārbūve. Topošā multifunkcionālā centra 1. stāva telpas paredzētas pašdarbības kolektīvu mēģinājumiem, jaunradei, rekvizītu un tautas tērpu glabāšanai, kā arī ģērbtuvei, savukārt 2. stāvs atvēlēts izstāžu zālei ar vairākām tematiskajām ekspozīcijām un semināru organizēšanai. 

Grupu dzīvokļi un specializētas darbnīcas

Pērn ekspluatācijā nodota ēka Ogrē, Suntažu ielā 2, kurā izbūvēti ikvienam Ogres novada cilvēkam ar intelektuālo un psihisko invaliditāti pieejami grupu dzīvokļi. Plānots, ka šogad pirmajā pusgadā dzīvokļus iekārtos, lai tajos varētu sākt dzīvot. 

Īstenojot projektu, izveidota grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūra un «atelpas brīža» pakalpojuma infrastruktūra personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojuma un dienas aprūpes centra pakalpojuma infrastruktūra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekta ietvaros ir piegādāts un uzstādīts aprīkojums un iekārtas, kā arī mēbeles specializētajām (rokdarbu, sveču/ziepju, keramikas un kokapstrādes) darbnīcām Dienas centrā Upes prospektā 16 Ogrē, kā arī labiekārtots Dienas centrs pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Ogres novada Sociālajā dienestā jau daudzus gadus darbojas dienas centrs «Saime», to ik dienu apmeklē 39 klienti – pilngadīgas personas ar fiziskās un intelektuālās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām. Katram no viņiem ir un būs nepieciešams atbalsts un palīdzība visa viņa mūža garumā. Grupu dzīvokļi nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot pilnīgi patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Grupu dzīvoklī personas ar garīga rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā speciālistu uzraudzībā apgūs prasmes un iemaņas patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Grupu dzīvokļi ir stabila un patstāvīga mājvieta personām ar fiziskās un intelektuālās attīstības traucējumiem. Turklāt cilvēku spēju dzīvot grupu dzīvoklī izvērtē ģimenes ārsts un psihiatrs, sniedzot savu atzinumu par personas psihisko veselību.

Aktīvās atpūtas kvartāls Jaunogrē

Šogad jāuzsāk projekts, kurā paredzēts izveidot Jaunogres aktīvās atpūtas kvartālu, kurš piesaistītu iedzīvotājus dažādām aktīvās un pasīvās rekreācijas aktivitātēm. Ogres novada pašvaldība šajā teritorijā ir iecerējusi izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu, daudzfunkcionālu un dažādu vecumu grupu aktivitātēm piemērotu sporta un atpūtas publiskās ārtelpas zonu. Aktīvās atpūtas kvartāls sastāvēs no daudzfunkcionāla laukuma, brīvdabas sporta rīku laukuma un āra trenažieriem vecāka gadagājuma cilvēkiem. Daļa no āra trenažieru aprīkojuma būs piemēroti personām ar kustību traucējumiem, kā arī šis kvartāls būs piemērots vecākiem ar maziem bērniem. Pašreiz teritorija, kurā plānots izveidot aktīvās atpūtas laukumu, netiek efektīvi izmantota.

Pagājušā gada septembrī iedzīvotāji tika aicināti uz apspriešanu, lai detalizēti iepazītos ar projekta ieceri, sniegtu savus ierosinājumus aktīvās atpūtas laukuma izveidei. Tās laikā viņi sagatavoja vairākus priekšlikumus par aktīvās atpūtas laukuma sadalījumu dažādām iedzīvotāju grupām, aprīkojuma elementiem, laukuma sektoru seguma materiāliem un krāsu toņiem. Darba grupās izstrādātie priekšlikumi tika nodoti skiču projekta autoram, kurš izvērtēja iespējas tos izmantot projekta izstrādes turpmākajā procesā.

Strēlnieku prospekta pārbūve 

Šogad plānots pabeigt Strēlnieku prospekta (posmā no Dārza ielas līdz Jāņa Čakstes prospektam) Ogrē pārbūvi. Projektā paredzēts pārbūvēt Strēlnieku prospektu ~1275 m garā posmā.

Projekts paredz:

 • brauktuves seguma atjaunošanu;
 • ietves seguma atjaunošanu/izbūvi;
 • sadzīves kanalizācijas izbūvi;
 • ūdensvada izbūvi;
 • lietusūdens kanalizācijas izbūvi;
 • nobrauktuvju atjaunošanu un izbūvi;
 • ātrumvaļņa izbūvi;
 • esošo inženierkomunikāciju aizsardzību;
 • labiekārtojuma elementu izbūvi;
 • zaļās zonas sakārtošanu;
 • satiksmes organizācijas elementu izbūvi.

Veloceliņš

Šogad plānots izbūvēt veloceliņu no Ciemupes līdz Lielvārdei. 

Vides pielāgošana personām ar kustību traucējumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Ogres novada pašvaldība turpina pielāgot mājokļa ārējo vidi personām ar kustību traucējumiem. Šogad plānots pielāgot sešus mājokļus. 

Iedzīvotāju iesaiste

Līdz šim pašvaldībā veiksmīgi noritējuši dažādi iedzīvotāju iniciatīvas projekti un ir paredzēts tos turpināt – gan projektu konkursu «Veidojam vidi ap mums Ogres novadā», gan projektu konkursu «Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam».

Sakrālā mantojuma konkurss

Ogres novadā turpināsies konkurss «Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā». Tā ir pašvaldības iniciatīva, kas notikusi jau septiņas reizes. Konkursa mērķis ir saglabāt un attīstīt valsts un vietējās nozīmes kultūras, arhitektūras un vēstures pieminekļus – baznīcas, kā arī sakrālo mantojumu, kas atrodas Ogres novada administratīvajā teritorijā. 

Sociālā uzņēmējdarbība 

Lai veicinātu sociālo uzņēmējdarbību novadā, tiks attīstīts sociālo prasmju izglītības un uzņēmējdarbības centrs «Ogres Zelta liepa», kas darbu sāka 2023. gada 3. decembrī. Centra galvenais mērķis ir nodrošināt iespēju sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu iedzīvotājiem, īpaši cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, apgūt jaunas prasmes, kā arī iekļauties darba tirgū. Centrā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tiks veicināta izpratne par dažādām profesijām (apkopējs, trauku mazgātājs, pavārs, virtuves strādnieks, darbs apkalpojošajā sfērā, bārmenis, uzņēmējdarbība un vadītprasme, grāmatvedība, personālvadība u. c.), kā arī nodrošinātas praktiskās apmācības. 

Daudzdzīvokļu mājas būvniecība 

Banka «LPB Bank» piešķīrusi kredītlīdzekļus SIA «Dienvidu celtnieks» 1,08 miljonu eiro apmērā sešu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas celtniecībai Ogrē. Trīs dzīvojamo ēku attīstības projekts Ogrē, Draudzības ielā, sākts 2007. gadā, kad tapa pirmā māja. 2021. gadā ekspluatācijā nodota projekta otra māja. Trešās mājas kopējā platība ir 1900 kvadrātmetru, ko ieskaus labiekārtots, apzaļumots un nožogots pagalms ar bērnu rotaļlaukumu un automašīnu stāvvietu.

Metāla konstrukciju ražotne 

Attīstot ideju par Skandināvijas industriālā parka izveidi, Elkšņos, Palejas ielā 2, sākta zviedru uzņēmuma «BJ Svets» rūpnīcas būvniecība. Jaunajā rūpnīcā plānota metāla konstrukciju ražošana, un tā darbu varētu sākt pēc pusotra gada.

Muzikālais teātris un Neatkarības laukums 

2023. gada sākumā vēstījām par Ogres Muzikālā teātra būvprojekta izstrādes uzsākšanu. Neatkarības laukuma un tā pieguļošās teritorijas pārbūve ir viena no pašvaldības prioritātēm. Kādreizējo Tautas namu iecerēts pārbūvēt par mūsdienīgu, Muzikālā teātra prasībām atbilstošu ēku, kas spēj uzņemt līdz 750 cilvēku. Teritorijā līdzās teātrim tiks izbūvēts Neatkarības laukums. Laukumu plānots izmantot svinīgām norisēm, tādējādi veidosies vienots pilsētvides vēsturiskā centra labiekārtojuma ansamblis, kam būs gan praktiska, gan simboliska nozīme.