Sestdiena, 20.07.2024 19:02
Ramona, Ritma
Pirmdiena, 4. decembris, 2023 11:40

Ogrē atvērts sociālo prasmju izglītības un uzņēmējdarbības centrs "Ogres Zelta liepa"

Ogresnovads.lv
Ogrē atvērts sociālo prasmju izglītības un uzņēmējdarbības centrs "Ogres Zelta liepa"
Pirmdiena, 4. decembris, 2023 11:40

Ogrē atvērts sociālo prasmju izglītības un uzņēmējdarbības centrs "Ogres Zelta liepa"

Ogresnovads.lv

Svētdien, 3. decembrī, plkst.14.00 savu darbību uzsāka sociālo prasmju izglītības un uzņēmējdarbības centrs "Ogres Zelta liepa"!
Ogres novada iedzīvotāji un viesi ir aicināti apmeklēt Ogres Zelta liepu (Brīvības iela 18, Ogre), tādejādi atbalstot cilvēkus ar īpašajām vajadzībām.

Mēs ne tikai dosim viņiem nopelnīt iztiku, bet arī realizēt sevi, iekļauties darba tirgū un justies sabiedrībai noderīgiem!

Šī gada sākumā Ogres novada pašvaldībai tika apstiprināts projekts “Sociālās uzticēšanās un iekļaušanas veicināšana: pārrobežu pieeja: iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” (TRUST2INTEGRATE) Igaunijas – Latvijas sadarbības programmas ietvaros. Tā mērķis ir paaugstināt Ogres un Hāpsalu pašvaldību personāla kapacitāti, radīt vienlīdzīgu iespēju ienākumu gūšanas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām videi, veicināt integrāciju, īstenojot apmācību programmas un izstrādājot plānu cilvēku ar īpašām vajadzībām radītu produktu un pakalpojumu komercializēšanai.

Projekta ietvaros piesaistītais ERAF finansējums ir 69 993,60 eiro, valsts līdzfinansējums - 4 691 eiro, Ogres novada pašvaldības līdzfinansējums - 4 691 eiro, Hāpsalu pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 8 116,40 eiro.

Projekta ietvaros sasniedzamie rezultāti atbilst pašvaldības deleģētajām funkcijām Sabiedrībai un tai noteiktajiem darbības virzieniem, proti:

  • nodrošināt dažādu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, jo īpaši jauniešu ar īpašām vajadzībām nodarbinātību, atbilstoši to spējām un kvalifikācijai;
  • veicināt sabiedrības izglītošanu par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības iespējām;
  • nodrošināt apmācības iespējas potenciālajiem darba devējiem darbam ar sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu;
  • nodrošināt izpratni par dažādām profesijām (apkopējs, trauku mazgātājs, pavārs, virtuves strādnieks, darbs apkalpojošajā sfērā, bārmenis, uzņēmējdarbība un vadītprasme, grāmatvedība, personālvadība, u.c.) un praktiskās apmācības iespējas dažādām sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām;
  • veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju darba tirgū.