Ceturtdiena, 18.04.2024 03:43
Jadviga, Laura
Trešdiena, 3. maijs, 2023 09:15

Ogrēnieši saņem valdības apbalvojumu par sasniegumiem izglītības jomā

Izglītības un zinātnes ministrija
Ogrēnieši saņem valdības apbalvojumu par sasniegumiem izglītības jomā
Izglītības un zinātnes ministrija
Trešdiena, 3. maijs, 2023 09:15

Ogrēnieši saņem valdības apbalvojumu par sasniegumiem izglītības jomā

Izglītības un zinātnes ministrija

2.maijā valdībā atbalstīts Ministru kabineta (MK) Apbalvošanas padomes priekšlikums par Ministru kabineta Atzinības rakstu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem valsts labā. Izglītības un zinātnes ministrija ir lepna, ka, sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, valdības atzinību saņem arī vairāki izglītības, zinātnes un sporta jomas profesionāļi.

Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts:

· Ogres tehnikuma galvenajai grāmatvedei Kristīnei Bučei par ieguldījumu Latvijas profesionālās izglītības attīstībā un finanšu pārvaldībā;

· Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājam Igoram Grigorjevam par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.

· Latviešu valodas aģentūras direktora vietniecei Dacei Dalbiņai par ieguldījumu latviešu valodas kā otrās valodas, svešvalodas un etniskā mantojuma valodas apguves atbalsta sistēmas izstrādē un ieviešanā;

· Valsts izglītības satura centra vecākajai ekspertei Astrai Aukšmukstai par ilggadēju darbu valsts pārvaldē un ieguldījumu interešu izglītības un audzināšanas darba attīstībā;

· Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku virsvadītājai Intai Dimantei par mūža ieguldījumu Latvijas bērnu un jauniešu skatuviskās tautas dejas attīstībā un Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā;

· Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniecei Santai Šmīdlerei par ieguldījumu investīciju plānošanā un piesaistē Izglītības un zinātnes ministrijas politikas jomu attīstībai;

· Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniekam, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktoram, ķīmijas doktoram Dmitrijam Stepanovam par ieguldījumu augstākās izglītības un zinātnes izcilības veicināšanā;

· Valsts izglītības attīstības aģentūras ERASMUS+ programmas departamenta direktorei Zanei Gailītei par ieguldījumu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas iespēju popularizēšanā, sekmējot izglītības sektoru institūciju internacionalizāciju un starptautisko atpazīstamību;

· Valmieras tehnikuma Attīstības nodaļas vadītājai Dacei Carevai par ieguldījumu profesionālās izglītības kvalitātes celšanā un modernizācijā;

· Rīgas Stila un modes tehnikuma direktora vietniecei praktisko mācību un darba vidē balstītu mācību darbā Valdai Krūmiņai par ieguldījumu profesionālās izglītības iestādes procesu digitalizācijas un ilgtspējas attīstībā;

· Rīgas Volejbola skolas volejbola trenerim Andrim Vitautam Kļaviņam par profesionālu un pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu volejbola attīstībā;

· Rīgas Tehniskās universitātes profesoram un studiju prorektoram inženierzinātņu doktoram Uldim Sukovskim par ieguldījumu augstākās izglītības sistēmas pilnveidē;

· Rīgas Tehniskās universitātes vadošajai pētniecei inženierzinātņu doktorei Ingai Dāboliņai par individuālās aizsardzības līdzekļu testēšanas laboratorijas izveidi un vadību un ieguldījumu sabiedrības veselības drošībā;

· Rīgas Stradiņa universitātes Studiju prorektorei profesorei habilitētajai pedagoģijas doktorei Tatjanai Koķei par ieguldījumu izglītības, zinātnes un augstskolu pedagoģiskā darba attīstībā valstī un Rīgas Stradiņa universitātē;

· Jelgavas izglītības pārvaldes vadītājai Guntai Auzai par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā;

· Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājai Kristīnei Niedrei-Latherei par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā;

MK Atzinības rakstu pasniedz, lai izteiktu valdības atzinību privātpersonām par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.

Ierosinājumu par MK Atzinības raksta piešķiršanu Apbalvošanas padomē iesniedz Ministru prezidents, ministri, pašvaldību vadītāji, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis vai citu nevalstisku organizāciju vadītāji.

2023. gada 2. maijā valdībā apstiprinātais rīkojuma projekts “Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu” pieejams MK tīmekļvietnē.