Piektdiena, 19.07.2024 05:47
Digna, Jautrīte, Kamila
Pirmdiena, 29. janvāris, 2024 12:05

Ogres Baltā skola kļuvusi par Ogres Balto Valdorfskolu

Ogres Baltā Valdorfskola
Ogres Baltā skola kļuvusi par Ogres Balto Valdorfskolu
Pirmdiena, 29. janvāris, 2024 12:05

Ogres Baltā skola kļuvusi par Ogres Balto Valdorfskolu

Ogres Baltā Valdorfskola

Pagājušā gada nogalē privātā izglītības iestāde “Ogres Baltā skola” saņēma apstiprinājumu, ka drīkst savā nosaukumā izmantot atsauci uz Valdorfpedagoģiju. Pēc vairāku gadu darbības tā tagad ir tiesīga saukties par Valdorfskolu.

Doma par Ogres Valdorfskolu idejas līmenī virmoja jau sen, līdz 2019. gada rudenī iesākās darbs pie tagadējās Ogres Baltās Valdorfskolas radīšanas, sadarbojoties gan skolotājiem, gan ieinteresētajiem vecākiem. 2020. gada aprīlī tika iesniegti dokumentus skolas dibināšanai. Un jau 2020. gada 1. septembrī pirmie bērni uzsāka savas gaitas pirmskolā, un daži bērni arī skolā.

Valdorfskola ir patentēts nosaukums un to nedrīkst izmantot bez noteiktu nosacījumu un procedūras ievērošanas. Lai iegūtu tiesības saukties par Valdorfskolu, sevi ir jāpierāda kā Valdorfskolai, ir jāapliecina, ka skolas veidotāji, skolotāji un arī vecāki izprot, ko nozīmē Valdorfpedagoģija un prot to arī ieviest un uzturēt skolas darbībā.

Lai arī pasaulē Valdorfskolas viena no otras atšķiras, ir iezīmes, kas tās visas vieno, un tās ir iekļautas Valdorfskolu dibinātāja Rūdolfa Šteinera mācībā:

  • mācību programma, kas iezīmē to, ka katrā vecuma posmā bērniem ir noteiktas vajadzības un izaicinājumi, kas ir jāpiedzīvo;
  • dienas ritms un mācību procesa struktūra, kas imitē ieelpu un izelpu, radot harmoniskus apstākļus vielas apguvei;
  • labas attiecības starp skolotāju un bērniem – mācīšanās process, kas pamatā tiek balstīts uz bērna uzticēšanos attiecībās ar skolotāju, ar apkārtējo telpu, ar pasauli;
  • mākslinieciskais elements, kas Valdorfskolās ir ievīts ikdienas gaitā caur dziedāšanu, instrumentu spēli, zīmēšanu, gleznošanu, veidošanu, dzejas runu;
  • skolotāju darba organizācija, kas paredz gan pašizglītošanos, gan lēmumu pieņemšanu kolēģijās, gan savstarpējo bagātināšanos un spēcīgas gara dzirksts uzturēšanu un nodošanu bērniem.

Lai pārliecinātos par Ogres Baltās skolas atbilstību Valdorfskolas statusam, Latvijas Valdorfskolu asociācijas pārstāvji 2023.gada septembrī viesojās skolā, vēroja stundas, skolotāju darbu un skolas darba organizāciju, un novērtēja, ka tas, kā skola darbojas, patiešām atbilst Valdorfpedagoģijas principiem, kā arī atļāva izmantot atsauci uz šo pedagoģijas virzienu skolas nosaukumā. Līdz ar šo lēmumu skolas nosaukums ir mainīts arī juridiski.

Skola jau tagad gatavojas jaunu skolēnu uzņemšanai nākamajam mācību gadam:

  • 8.februārī pl. 18.00 notiks lekcija, kurā interesentiem stāstīs par Valdorfpedagoģijas principiem, skolas veidošanos, humanitārajiem un mākslas priekšmetiem.
  • 22. februārī 18.00 paredzēta lekcija par eksaktajiem priekšmetiem un formu zīmēšanu. Martā un aprīlī notiks individuālās sarunas ar bērniem un viņu vecākiem, bet maijā būs zināms, kuri bērni skolā būs uzņemti.

Skola uzņem bērnus arī pirmsskolas grupiņā (vecumā no 2,5 gadiem).

Vairāk informācijas par skolu: https://www.facebook.com/OgresBaltaSkolawww.baltaskola.lv

Jautājumu gadījumā vai papildus informācijas iegūšanai sazināties ar Līgu Grozu-Vaganovu (par jauno bērnu uzņemšanu un mācību procesu, t. 25467729) vai Eviju Rudzīti (t. 20554010).