Ceturtdiena, 25.07.2024 06:33
Jēkabs, Žaklīna
Pirmdiena, 9. oktobris, 2023 14:25

Ogres Centrālā bibliotēka pārstāv Latviju mobilo bibliotēku kongresā Vācijā

Ogres centrālā biblioteka
Ogres Centrālā bibliotēka pārstāv Latviju mobilo bibliotēku kongresā Vācijā
Pirmdiena, 9. oktobris, 2023 14:25

Ogres Centrālā bibliotēka pārstāv Latviju mobilo bibliotēku kongresā Vācijā

Ogres centrālā biblioteka

Šī gada 8. un 9. septembrī Ogres Centrālās bibliotēkas speciālisti piedalījās Starptautiskajā mobilo bibliotēku kongresā Kukshāfenā, Vācijā, kur tika iegūta daudzpusīga informācija par mobilo bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem Eiropā un pasaulē, kā arī prezentēts Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobuss.

Jau otro reizi Vācijas Bibliotekāru biedrības Mobilo bibliotēku komisija sadarbībā ar Kukshāfenas pilsētu organizēja starptautisku kongresu īpaši mobilajām bibliotēkām. Papildus daudzveidīgajai lekciju programmai galvenā uzmanība tika pievērsta informācijas apmaiņai starp mobilo bibliotēku pakalpojumu sniedzējiem un krāšņai pasākumu programmai plašai sabiedrībai netālu no Ziemeļu jūras ostas.

Tieši mobilajām bibliotēkām veltīts kongress ir lielākais šāda veida pasākums Eiropā. To organizē Vācijas Bibliotekāru biedrības Mobilo bibliotēku komisija sadarbībā ar Kukshāfenas pilsētas pašvaldību. Iepriekšējais un pirmais šāds pasākums notika 2019. gadā Vācijas pilsētā Hanoverē. Tajā piedalījās vairāk kā 250 dalībnieki no 15 valstīm. Diskusijas, lekcijas un citi kongresa pasākumi ir bilingvāli – gan angļu, gan vācu valodā.

Kongresa rīkotāji uzskata, ka daudzi cilvēki mobilās bibliotēkas jeb bibliobusus uzskata par eksotiskām un dažos gadījumos pat par izmirušām, novecojušām “sugām”. Organizējot kongresu, piesaistot šī pakalpojuma sniedzējus un stāstot par mobilajām bibliotēkām plašākai sabiedrībai, kongresa rīkotāji piedāvā iespēju veidot jaunus priekšstatus un iepazīstināt plašu sabiedrību ar mobilo bibliotēku daudzveidību, efektivitāti un mūsdienīgumu.

Mobilo bibliotēku sniegtie pakalpojumi tiešā veidā popularizē un veicina lasīšanu, kultūras pieejamību un rada iespēju mērķauditoriju sasniegt elastīgākā un efektīvākā veidā, ne tikai ar grāmatām, bet arī, piemēram, rīkojot diskusijas, lasītāju klubiņus utt. Šajā ziņā mobilās bibliotēkas arī bieži tiek dēvētas par pozitīvu pārmaiņu veicinātājām lauku un citās apkaimēs, kur ir ierobežota piekļuve kultūras piedāvājumam.

Eiropas Parlamenta deputāts David McAllister kongresā aktualizēja jautājumus par mobilajām bibliotēkām kā vietām demokrātijas veicināšanai. Laikā, kad ikvienam no mums ir jābūt modram un jāprot atšķirt nepatiesa informācija un ziņas no patiesām, īpaši svarīga ir piekļuve uzticamiem informācijas avotiem. Publiskā bibliotēka, tajā skaitā arī mobilā bibliotēka, ir tā vieta, kur ikvienam un bez maksas ir piekļuve drošiem un uzticamiem informācijas avotiem un resursiem.

Kongresa programmā liels akcents tika likts uz mobilo bibliotēku profesionāļu no dažādām valstīm pieredzes apmaiņu, kā arī piedomāts, lai tā būtu pietiekami dažāda un pievilcīga, tā apliecinot to, ka ideja par mobilo bibliotēku ir tik vērtīga un noderīga plašai sabiedrībai, ka to ir vērts ieviest kā stabilu bibliotēku pakalpojumu.

Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja apskatīt mobilās bibliotēkas jeb bibliobusus no dažādām Eiropas valstīm. Kongresā uzstājās nozares speciālisti no Vācijas, Polijas, Somijas, Zviedrijas, Igaunijas, Nīderlandes, Dānijas, Luksemburgas un Latvijas.

Latviju Starptautiskajā mobilo bibliotēku kongresā Kukshāfenā prezentēja Ogres Centrālās bibliotēkas informācijas speciāliste Aija Bremšmite, iepazīstinot klātesošos ar bibliotēku un bibliobusa jeb mobilās filiālbibliotēkas sniegto pakalpojumu iedzīvotājiem. Papildus tam tika sniegts neliels ieskats par iecerēm attīstīt un pilnveidot mobilās bibliotēkas pakalpojumu, tā paverot daudz plašākas iespējas iedzīvotājiem izglītoties, iegūt plašāku informāciju, attālināti veikt dažādus sadzīviskus jautājumus un baudīt kultūru.

Plašāk par Starptautisko mobilo bibliotēku kongresu Kukshāfenā aicinām lasīt ŠEIT.