Piektdiena, 14.06.2024 20:45
Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija
Pirmdiena, 26. septembris, 2022 09:01

Ogres novadā aktīvi norit būvniecības darbi

ogresnovads.lv
Ogres novadā aktīvi norit būvniecības darbi
Ogres novada sporta centra ēkas Skolas ielā 12, Ogrē
Pirmdiena, 26. septembris, 2022 09:01

Ogres novadā aktīvi norit būvniecības darbi

ogresnovads.lv

Ceturtdien, 22. septembrī, Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu informatīvajā daļā pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis sniedza informāciju par šobrīd aktuālajiem būvniecības darbiem Ogres pilsētā un novadā.

Ogres novada sporta centra ēkas Skolas ielā 12, Ogrē, energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta ietvaros pabeigta jumta siltumizolācijas montāža, ēkas aizmugurējās fasādes siltināšana, logu montāža un saules paneļu uzstādīšana uz ēkas jumta. Septembrī un oktobrī turpināsies darbi pie fasādes siltināšanas, uzbrauktuves flīzēšanas un apsildes sistēmas montāžas, kā arī tiks gatavota nepieciešamā dokumentācija, lai ēku varētu nodot ekspluatācijā.

Dizaina objekta (bāka ar Ogres novada logo) būvniecība uz aizsargmola

Visi ar dizaina objekta izveidi saistītie darbi ir pabeigti. Ir novērsti daži apgaismojuma defekti, un objekts ir nodots ekspluatācijā.

Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Suntažu ielā 2, Ogrē

Projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā” paredz ēkas Suntažu ielā 2, Ogrē, pārbūvi un jaunas ēkas būvniecību, nodrošinot iespēju izveidot vairākus sociālos pakalpojumus personām ar īpašām vajadzībām. Šobrīd tiek veikta pārbūvējamās ēkas logu nomaiņa, jumta izbūve, iekšējo komunikāciju montāža, telpu pārbūve un darbi vides pieejamības nodrošināšanai. Jaunbūvei ir uzlikta grīdas pamatne, tiek būvēts ēkas karkass (nesošās sienas) un apakšzemes komunikācijas līdz ēkai. Tiek veikta arī apkārtējās teritorijas labiekārtošana.

Taurupes muižas klēts pārbūve

Ir pabeigta Taurupes muižas klēts jumta konstrukcijas siltināšana, lifta uzstādīšana un kamīna izbūve. Uzsākta tērauda konstrukciju montāža ēkas galos. Tiek veikti elektroinstalācijas un iekšējās apdares darbi.

Jumpravas estrādes pārbūve

Patreiz objekts ir nodots būvniekam, ir veikta tā norobežošana. 26. septembrī tiks uzsākti demontāžas darbi, betona un dzelzsbetona darbi un jumta būvniecība.

Ēkas Skolas ielā 4, Ikšķilē, energoefektivitātes uzlabošana un pārbūve

Līdz mēneša beigām objektā paredzēts pabeigt visus demontāžas darbus, lai varētu uzsākt ārējo komunikācijas tīklu izbūvi un pagrabstāva grīdu betonēšanu, kā arī turpināt darbus visā objekta perimetrā. Projekta rezultātā ēka tiks pārveidota par pašvaldības daudzfunkcionālu pakalpojumu centru.

Ielu seguma pārbūve Lielvārdē

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdes pilsētā 3. kārta” realizācijas ietvaros šonedēļ ekspluatācijā ir nodotas piecas no projektā iekļautajām ielām. Līdz ar to visas šīs ielas – Rembates iela, Stacijas iela, Uzvaras iela, Andreja Pumpura iela un Meža iela – ir nodotas nākamajiem būvniekiem, kuri jau šodien uzsāk darbus pie ielu seguma pārbūves. Tas, vai šīs ielas būs iespējams pabeigt šogad, ir atkarīgs no laika apstākļiem; būvnieki ir pauduši gatavību strādāt ar pilnu jaudu, lai pēc iespējas vairāk pagūtu izdarīt vēl siltajā periodā. Tāpat arī jācer, ka izdosies asfaltbetona rūpnīcā rezervēt ceļa seguma materiālu, lai izvairītos no iespējama sadārdzinājuma.

Ogres Valsts ģimnāzijas jaunās ēkas un sporta halles būvniecība

Septembrī turpinās skolas un sporta ēkas fasāžu apdare, tiek pabeigta iekšējo inženierkomunikāciju izbūve (apkure, vēdināšana, ūdensapgāde). Notiek dažādu iekārtu – ventilācijas, siltummezgla – uzstādīšana. Ir pabeigta maģistrālās sadzīves kanalizācijas nomaiņa ielas posmā gar skolu. Drīzumā tiks pabeigta visu stikla fasāžu montāža. Oktobrī turpināsies iekšējās apdares darbi, kā arī ielas seguma izbūve un asfaltēšana. Ja laika apstākļi atļaus, tiks veikta arī koku un krūmu stādīšana un apzaļumošana.

Pievedceļa atjaunošana Zvaigžņu ielā 11, Ogrē

Ir uzsākti jaunā sporta infrastruktūras objekta – Baltijā lielākās profesionālās klinšu kāpšanas sienas “Tornis OGRE” – pievedceļa atjaunošanas būvdarbi. Patreiz notiek lietus ūdens kanalizācijas izbūve, ko plānots pabeigt oktobrī. Tiks veikta arī atbalsta sienu demontāža. Veicamos darbus paredzēts pēc iespējas salāgot ar iecerēto ēkas Zvaigžņu ielā 9, Ogrē, demontāžu un teritorijas labiekārtošanu.

Ēkas “Viļņi” telpu grupu atjaunošana Ķeipenē

Objektā pabeigti demontāžas darbi. Ir sagādāts jumta konstrukcijām nepieciešamais kokmateriāls, lai jau tuvākajā laikā uzsāktu šo konstrukciju izbūvi.