Ceturtdiena, 20.06.2024 12:50
Maira, Rasa, Rasma
Trešdiena, 27. jūlijs, 2022 10:54

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un programmas, vides pārskata projekta apspriešana

ogresnovads.lv
Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un programmas, vides pārskata projekta apspriešana
Trešdiena, 27. jūlijs, 2022 10:54

Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un programmas, vides pārskata projekta apspriešana

ogresnovads.lv

Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2022.gada 16.jūnija lēmumu “Par Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam 2.0.redakcijas,  Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 2.0. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota Ogres novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam 2.0. redakcija (turpmāk – Stratēģija), Ogres novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 2.0. redakcija (turpmāk – Attīstības programma) un minēto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu Vides pārskata projekts.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta otro daļu publiskā apspriešana norisinās neklātienes formā.

Publiskā apspriešana norisināsies no  līdz 11.08.2022.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks videokonferences formātā Zoom platformā:

27.07. plkst. 18:00;

28.07. plkst. 18:00.

Lai piedalītos publiskās apspriešanās sanāksmē, lūdzam reģistrēties, aizpildot pieteikuma veidlapu. Piekļuves saite tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

Ar StratēģijasAttīstības programmas un Vides pārskata redakciju elektroniskā formātā var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv.

Stratēģijas, Attīstības programmas un Vides pārskata redakcijas pieejamība papīra formātā tiks nodrošināta - skatīt šeit:

Saistošie dokumenti šeit: