Piektdiena, 24.05.2024 20:42
Ilvija, Marlēna, Ziedone
Sestdiena, 20. augusts, 2022 07:21

Ogres novada Izglītības pārvalde aicina darbā izglītības metodiķus

ogresnovads.lv
Ogres novada Izglītības pārvalde aicina darbā izglītības metodiķus
Sestdiena, 20. augusts, 2022 07:21

Ogres novada Izglītības pārvalde aicina darbā izglītības metodiķus

ogresnovads.lv

Ogres novada Izglītības pārvalde aicina darbā izglītības metodiķus

-Izglītības metodiķi dabaszinātnēs (1.-6.klase)  (profesijas kods – 2351 01) uz nepilnu darba slodzi (0,25 slodzes) uz nenoteiktu laiku;

-Izglītības metodiķi fizikā un inženierzinātnēs (profesijas kods – 2351 01) uz nepilnu darba slodzi (0,15 slodzes) uz nenoteiktu laiku;

-Izglītības metodiķi ģeogrāfijā  (profesijas kods – 2351 01) uz nepilnu darba slodzi (0,15 slodzes) uz nenoteiktu laiku;

-Izglītības metodiķi ķīmijā un bioloģijā  (profesijas kods – 2351 01) uz nepilnu darba slodzi (0,25 slodzes) uz nenoteiktu laiku.

Piedāvājam:

-interesantu, radošu un atbildīgu darbu;

-pilnveidot savu profesionālo pieredzi;

-darbu pieredzējušu kolēģu komandā;

Prasības pretendentiem/-ēm atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" prasībām:

-augstākā izglītība;

-valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;

-prasme organizēt, strādāt komandā, labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;

-spēja izteikt un argumentēti pamatot savu viedokli;

-pedagoģiskā darba pieredze attiecīgajā mācību jomā.

Galvenie amata pienākumi:

-plānot, vadīt un koordinēt mācību jomas darbu novadā saskaņā ar noteiktajām metodiskā darba prioritātēm;

-sekmēt pieredzes un labās prakses popularizēšanu starp jomas skolotājiem novada līmenī;

-apzināt pedagoģisko darbinieku tālākizglītības vajadzības un atbilstoši tam organizēt pasākumus, sniegt ieteikumus pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei;

-piedalīties mācību stundas vērošanā, sniedzot detalizētu un konstruktīvu atgriezenisko saiti;

-organizēt mācību priekšmetu olimpiādes saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

-un citi pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.

Izglītības metodiķi klātienes darbam veltī 1 dienu nedēļā – ceturtdienu. Klātienes darbs tiek veikts gan Ogres novada izglītības iestādēs, gan Ogres novada Izglītības pārvaldes telpās.