Svētdiena, 21.07.2024 22:57
Meldra, Meldris, Melisa
Otrdiena, 15. novembris, 2022 12:10

Ogres novadā izveidota nevalstiskā organizācija - biedrība

ogresnovads.lv
Ogres novadā izveidota nevalstiskā organizācija - biedrība
Otrdiena, 15. novembris, 2022 12:10

Ogres novadā izveidota nevalstiskā organizācija - biedrība

ogresnovads.lv

Ogres novadā ir izveidota nevalstiskā organizācija – biedrība “Ogres novada attīstībai”.

Biedrībā apvienojušās Ogres novada lauksaimnieku, mežsaimnieku, zivsaimniecības nozares, lauku sieviešu un jauniešu intereses pārstāvošas nevalstiskās organizācijas (zemnieku saimniecība “Rozetes”, Ogres biškopības biedrība, biedrība “Meža projekti”, biedrība “Mēs Zivīm”, biedrība “Plaužezeram”, biedrība “Vides aizsardzības biedrība”, biedrība “Latvijas Zivju un vēžu audzētāju asociācija”, uzņēmēja Iluta Jansone, biedrība “Tomes sieviešu klubs “Ābele””, biedrība “Talantu kalve”, biedrība “Roka”, Ogres novada attīstības fonds “O divi”). Kā privātpersonas šajā biedrībā ir iestājusies Dana Bārbale, Aija Romanovska un Jānis Siliņš.

Biedrības mērķis ir ar sabiedriskā un privātā sektora partnerattiecību palīdzību veicināt Ogres novada administratīvās teritorijas ilgtspējīgu attīstību, sabiedrības līdzdalību pašvaldības darbā un savstarpējo komunikāciju ar Ogres novada pašvaldību.

Kā zināms, 2021. gadā īstenotās administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadi ir apvienojušies vēsturiskā Ogres rajona teritorijā, un jaunizveidotajā novadā darbojas liels skaits uzņēmēju, nevalstiskās organizācijas un neformālas iedzīvotāju kopienas, līdz ar to nepieciešams atjaunot agrākās, pilnveidot un izveidot jaunas sadarbības formas.

Ogres novadā ir ļoti svarīgi attīstīt lauku teritorijas, un to var paveikt, piesaistot finansējumu dažādu projektu realizēšanai, tādējādi būtiski stiprinot lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozares, kā arī veicinot vietējā mēroga konkurētspējīgu uzņēmējdarbību.

Tāpat ļoti būtiski ir veicināt sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā, un šajā jomā nozīmīga loma ir tieši nevalstiskajām organizācijām.

Iecere dibināt biedrību “Ogres novada attīstībai” neradās tukšā vietā – jau kopš 2014. gada ir veidojusies vietējā rīcības grupa, vairākām nevalstiskajām organizācijām,  uzņēmējiem, iedzīvotāju grupām piedaloties vēsturisko Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un  Ķeguma novadu pašvaldību rīkotajos iniciatīvu projektu konkursos, sabiedrības līdzdalības projektos, kā arī kopš 2020. gada iesaistoties Ogres novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2034. gadam un Attīstības programmu 2022. – 2027. gadam izstrādes procesā.

Arī Ogres novada pašvaldība ir pievienojusies biedrībai “Ogres novada attīstībai” – 10. novembrī notikušajā Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums iestāties šajā biedrībā, lai veicinātu novada teritorijas ilgtspējīgu attīstību, sabiedrības līdzdalību un savstarpējo komunikāciju ar Ogres novada pašvaldību, kā arī piedalītos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā vietējo rīcības grupu projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā “Sagatavošanās atbalsts” un Rīcības programmas 2021.-2027. gadam darbības veidā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošana”.