Piektdiena, 14.06.2024 22:34
Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija
Ceturtdiena, 20. jūlijs, 2023 17:33

Ogres novada jauno saukli "Šeit dzimst leģendas" atbalsta lielākais vairākums aptaujas dalībnieku

Ogresnovads.lv
Ogres novada jauno saukli "Šeit dzimst leģendas" atbalsta lielākais vairākums aptaujas dalībnieku
Ceturtdiena, 20. jūlijs, 2023 17:33

Ogres novada jauno saukli "Šeit dzimst leģendas" atbalsta lielākais vairākums aptaujas dalībnieku

Ogresnovads.lv

20. jūlijā Ogres novada pašvaldības domes sēdē deputāti apstiprināja novada saukli “Šeit dzimst leģendas” un suvenīrus – dekoratīvos šķīvjus. Lēmums tika pieņemts, balstoties uz veikto novada iedzīvotāju aptauju, kurā 81% aptaujas dalībnieki atbalsta jauno saukli, savukārt 80% - suvenīru – dekoratīvo šķīvju – izveidi.

Atgādinām, ka šī gada 13. jūlijā Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu organizēt rakstveida aptauju, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par iecerēto Ogres novada jauno saukli “Šeit dzimst leģendas” un novada suvenīriem – dekoratīvajiem šķīvjiem.

Aptaujā, aizpildot anketu elektroniski vai papīra formātā, varēja piedalīties Latvijas Republikas pilsoņi, kuri ir sasnieguši 16 gadu vecumu un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vai kuriem pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums šajā teritorijā.

81% aptaujāto iedzīvotāju atbalsta jauno saukli, suvenīru – dekoratīvo šķīvju – izveidi - 80%

Aptauja tika slēgta domes lēmumā noteiktajā laikā – 19. jūlijā plkst. 13.00. Par aptaujas rezultātiem domes sēdē ziņoja Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale.

No kopumā saņemtajām 863 anketām par derīgām atzītas 742 anketas, par nederīgām nederīgas – 121 anketas. Sasummējot derīgajās anketās saņemtās atbildes, rezultāts ir šāds:

jaunā Ogres novada saukļa “Šeit dzimst leģendas” ieviešanu atbalsta 603 un neatbalsta 139 aptaujas dalībnieki;

pašvaldības ieceri par suvenīru – dekoratīvo šķīvju ar Ogres novadam raksturīgu tematiku – izveidi atbalsta 596 un neatbalsta 146 aptaujas dalībnieki.

Elektroniski anketas bija aizpildījuši 476 personas. Apkopjot rezultātus, 70 anketas tika atzītas par nederīgām (vairākas personas nebija norādījušas personas kodu;

vairākos gadījumos, veicot pārbaudi Fizisko personu reģistrā, atklājās, kā aptaujā respondents ir norādījis neeksistējošu personas kodu, līdz ar to persona nebija identificējama; atsevišķos gadījumos izrādījās, ka respondenta dzīvesvieta nav deklarēta Ogres novadā, kā arī novada teritorijā tam nepieder nekustamais īpašums).

Par derīgām atzītas 405 elektroniski aizpildītās aptaujas anketas, no tām uz jautājumu “Vai atbalstāt jaunā Ogres novada saukļa “Šeit dzimst leģendas” ieviešanu?” 288 respondenti atbildēja apstiprinoši un 117 – noraidoši. Savukārt uz jautājumu “Vai atbalstāt pašvaldības ieceri par suvenīru – dekoratīvo šķīvju ar Ogres novadam raksturīgu tematiku – izveidi?” apstiprinoši atbildējuši 297 respondenti un noraidoši – 108 respondenti.

Ogres novada suvenīri

Papīra formātā tika saņemtas 387 anketas, no tām par nederīgām atzītas 50 (nav norādīts personas kods; norādīta tika daļa personas koda; veicot pārbaudi Fizisko personu reģistrā, atklājās, kā aptaujā respondents ir norādījis neeksistējošu personas kodu, līdz ar to persona nebija identificējama). Par derīgām atzītas 337 anketas, kurās uz jautājumu “Vai atbalstāt jaunā Ogres novada saukļa “Šeit dzimst leģendas” ieviešanu?” 315 respondenti atbildējuši ar “jā” un 22 respondenti – ar “nē”. Uz otru jautājumu – “Vai atbalstāt pašvaldības ieceri par suvenīru – dekoratīvo šķīvju ar Ogres novadam raksturīgu tematiku – izveidi?” – 299 respondenti snieguši apstiprinošu un 38 respondenti noraidošu atbildi.

Pēc aptaujas rezultātu apkopošanas tie tika iesniegti Ogres novada pašvaldības domei lēmuma pieņemšanai par ieceres Ogres novada saukļa “Šeit dzimst leģendas” un suvenīru – dekoratīvie šķīvji – apstiprināšanu, noraidīšanu vai uzdevuma precizēšanu.

Dome ņem vērā iedzīvotāju viedokli un atbalsta jauno saukli un suvenīrus

Domes sēdē 20. jūlijā deputāti, ņemot vērā aptaujas rezultātus, apstiprināja novada saukli “Šeit dzimst leģendas”. Saskaņā ar domes lēmumu šo saukli var lietot atsevišķi vai kopā ar Ogres novada logotipu, izmantojot Ogres novada logotipam definētās pamatkrāsas, kā arī kopā ar Ogres novada pilsētu, pagastu, pilsētu un pagastu ģerboņiem, izmantojot konkrētā ģerboņa krāsas.

Dome apstiprināja arī Ogres novada suvenīru – dekoratīvs šķīvis, kas no priekšējās puses ietver Ogres novada raksturojošu mākslas darba reprodukciju, bet no aizmugures – Ogres novada logotipu kopā ar Ogres novada saukli, informāciju par mākslas darba autoru, darba nosaukumu un informāciju par mākslas darba gadu (ja tas ir zināms).

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsvēra, ka aptaujā gūtie rezultāti norāda, ka Ogres novada iedzīvotāji atbalsta pašvaldības ieceri, un aicināja respektēt iedzīvotāju pausto viedokli. “Spēcīgāku stāstu par Lāčplēsi latviešu literatūrā grūti atrast. Jaunais sauklis vieno un aptver visu novada teritoriju, godinot novadā dzimušās leģendas, lepojoties ar eposu “Lāčplēsi”, kas vieno visu novadu un tautu, un eposa autoru Andreju Pumpuru,” atzina E.Helmanis, uzsverot, ka jāturpina darbs pie novada logo salāgošanas ar jauno saukli.

Tā kā pašvaldība ir tiesīga tirgot suvenīrus, dome, ņemot vērā Ogres novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu un atlīdzības noteikšanas komisijas iesniegtos aprēķinus, apstiprināja jauno suvenīru izcenojumus: Dekoratīvs šķīvja diametrā 31 cm – 19,12 eiro; diametrā 24 cm – 15,88 eiro, šķīvja (magnēts) diametrā 9 cm (magnēts) – 7,60 eiro (visos izcenojumos iekļauts pievienotās vērtības nodoklis).