Pirmdiena, 27.05.2024 16:02
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Trešdiena, 5. jūlijs, 2023 18:00

Ogres novada pašvaldība aicina Tiesībsargu atsaukt nepamatoto atzinumu

Ogresnovads.lv
Ogres novada pašvaldība aicina Tiesībsargu atsaukt nepamatoto atzinumu
Trešdiena, 5. jūlijs, 2023 18:00

Ogres novada pašvaldība aicina Tiesībsargu atsaukt nepamatoto atzinumu

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi Tiesībsarga atzinumu "Par atteikumu Raimondam Melderim piedalīties koncertā".
Minētais atzinums raisa neizpratni, kā arī šaubas par Tiesībsarga profesionalitāti, izskatot šo situāciju.

Atgādinām, ka Tiesībsargs uzsāka pārbaudi pēc tam, kad Raimonds Melderis publiski pauda viedokli, ka šogad dalība koncertā viņam liegta sakarā ar kritiskiem izteikumiem par novada pašvaldību vietnē Facebook.

Nākas secināt, ka augšminētais atzinums satur virkni personīgu un emocionālu vērtējumu. Piemēram, Lailas Baumanes, kuras komunikācija ar mūziķi R.Melderi saistībā ar viņa dalību koncertā kļuva par pamatu spekulācijām, iztaujāšana Ogres novada pašvaldības domē atzinumā dēvēta par “pārspīlētu, dramatizētu, nesamērīgu un cieņu pazemojošu”.

Tāpat atzinumā apgalvots, ka “Lailas Baumanes paskaidrojumu neesamības dēļ nav iespējams noskaidrot patiesos apstākļus un apsvērumus”. Šis ir klaji nepatiess apgalvojums, jo Tiesībsargam tika nosūtīti visu Ogres novada Kultūras centra darbinieku, tajā skaitā L. Baumanes sniegtie paskaidrojumi.

Savā atzinumā Tiesībsargs rekomendē turpmāk ievērot tiesību normas, tomēr visa apjomīgā atzinuma ietvaros tā arī nav spējis norādīt kaut vai vienu tiesību normu, kas būtu pārkāpta. Uzsveram, ka Ogres novada pašvaldība savā rīcībā ir vadījusies, vadās un arī turpmāk vadīsies tikai no tiesību aktos noteiktajām normām un principiem.

Rekomendējot ievērot labas pārvaldības praksi, Tiesībsargs norāda, ka Raimonda Meldera gadījums būtu risināms tikai Ogres novada Kultūras centra ietvaros. Šim ieteikumam nevaram piekrist, ņemot vērā, ka šī gadījuma publicitāte bija sasniegusi līmeni, kurā tā skāra visa novada intereses. Viens no labas pārvaldības prakses aspektiem ir arī operatīvas reaģēšanas spējas krīzes situācijās, kā arī nepastarpināta informācijas noskaidrošana. Uzsveram, ka informācijas atklātība pret sabiedrību, kā arī problēmjautājumu publiska risināšana un apspriešana ir viens no labas pārvaldības stūrakmeņiem.

Ievērojot minēto, Ogres novada pašvaldība novērtē Tiesībsarga iesaisti jautājuma risināšanā ar mūziķi Raimondu Melderi un lūdz Tiesībsargam atkārtoti izvērtēt visus lietā iesniegtos pierādījumus un pārskatīt savus atzinumā minētos secinājumus, vērtējot pašvaldības un Ogres novada Kultūras centra darbības atbilstību labas pārvaldības principam.