Pirmdiena, 24.06.2024 06:39
Jānis
Piektdiena, 20. oktobris, 2023 12:38

Ogres novada pašvaldībai veiksmīga sadarbība ar probācijas dienestu

Ogresnovads.lv
Ogres novada pašvaldībai veiksmīga sadarbība ar probācijas dienestu
Foto - www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 20. oktobris, 2023 12:38

Ogres novada pašvaldībai veiksmīga sadarbība ar probācijas dienestu

Ogresnovads.lv

Šogad aprit 20 gadi, kopš Latvijā izveidots Valsts probācijas dienests. Dienesta speciālisti profesionāli un ar entuziasmu strādā, lai veicinātu Latvijas kriminālsodu politikas attīstību, stiprinot sabiedrībā izciešamo sodu lomu, papildinot sodu izpildes saturu ar efektīviem uzvedības korekcijas elementiem, kā arī ieviešot mūsdienīgus taisnīguma atjaunošanas elementus konfliktiem, ko radījis noziegums.

Savā pastāvēšanas laikā Valsts probācijas dienests ir kļuvis par mūsdienīgu sodu izpildes institūciju, kas izpilda aptuveni 70% no Latvijā piemērotajiem kriminālsodiem, savā darbā piesaista brīvprātīgos, kā arī ar starpnieka palīdzību īsteno izlīgumu kriminālprocesā̄ starp cietušo un likumpārkāpēju. Katru gadu Valsts probācijas dienests pateicas darbiniekiem, kā arī valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām par būtisko ieguldījumu, ko tie snieguši Valsts probācijas dienestam, veicot dienesta uzdevumus un funkcijas, kopā veidojot drošāku sabiedrību.

18. oktobrī Tukuma novada pašvaldības telpās notika Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības darbinieku un sadarbības partneru godināšanas pasākums. Jubilejas pasākuma dalībniekus uzrunāja Valsts probācijas dienesta vadītājs Imants Jurevičius: “Mēs strādājam, lai kopīgi veidotu drošāku, gudrāku un labāku sabiedrību. Par Valsts probācijas dienesta darbības rezultātiem pateicos visiem darbiniekiem, brīvprātīgajiem un sadarbības partneriem. Pateicoties kopīgajam darbam tiek realizēta probācijas klientu sociālā iekļaušana, ko uzskatām par saprātīgāko risinājumu noziedzības mazināšanai valstī.”

Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības vadītāja Olga Dobroserdova īpaši uzsvēra dienesta darbinieku un sadarbības partneru veiksmīgas sadarbības nozīmi, strādājot ar dienesta klientiem. I.Jurevičius un O.Dobrosedova pasniedza atzinības, pateicības un cildinājuma rakstus – tos saņēma 21 dienesta darbinieks un 29 sadarbības partneri, to vidū arī vairāki Ogres novada pašvaldības iestāžu darbinieki - Biruta Jeļeckiha, Mirdza Strelča, Indra Viktorova, Marika Stepāne, Juris Laizāns un Jānis Stafeckis.

Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa, kura Valsts probācijas dienesta rīkotājā pasākumā Tukumā pārstāvēja Ogres novada pašvaldību, saka: “Paldies Valsts probācijas dienestam par mūsu pašvaldības darbinieku novērtējumu. Kā probācijas dienesta sadarbības partneri viņi godprātīgi un atbildīgi veic savus pienākumus. Īpašs prieks par manām sociālā dienesta kolēģēm Indru Viktorovu un Mariku Stepāni. Paldies Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļas vadošajai probācijas speciālistei - nodaļas vadītājai Daigai Reliņai un nodaļas darbiniecēm par lielisko sadarbību. Lai nākamie 20 gadi ir vēl veiksmīgāki, strādājot sabiedrības labā!”