Pirmdiena, 22.04.2024 08:34
Armanda, Armands
Ceturtdiena, 2. novembris, 2023 11:31

Ogres novada pašvaldības apbalvojumi piešķirti astoņiem novadniekiem

Ogresnovads.lv
Ogres novada pašvaldības apbalvojumi piešķirti astoņiem novadniekiem
Ceturtdiena, 2. novembris, 2023 11:31

Ogres novada pašvaldības apbalvojumi piešķirti astoņiem novadniekiem

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 1. novembrī deputāti lēma par pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas Proklamēšanas 105. gadadienas svinīgajā pasākumā, kas 18. novembrī notiks Ogres Valsts ģimnāzijā Gunāra Astras ielā 1, Ogrē.

Līdz šī gada 10. oktobrim varēja pieteikt pretendentus Ogres novada pašvaldības apbalvojumiem – titulam “Ogres Goda novadnieks” un titulam “Ogres Gada novadnieks”.

Domes sēdē, izskatot pašvaldības Apbalvojumu un atbalsta svētkos piešķiršanas komisijas iesniegto lēmumprojektu par pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu, pieņemts lēmums titulu “Ogres Goda novadnieks” piešķirt Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai Laimai Prekelei, Ogresgala pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” vadītājai  Līgai Zaķei, SIA “Ogres rajona slimnīca” Anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļas bijušajai vadītājai Marutai Stuckai.

Apbalvojumu un atbalsta svētkos piešķiršanas komisijas iesniegtajā lēmumprojektā titula “Ogres Goda novadnieks” potenciālo saņēmēju sarakstā bija iekļauts arī SIA “Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs, taču viņš domes sēdē lūdza deputātus izslēgt viņa kandidatūru no apbalvojuma pretendentu saraksta. Pateikdamies par darba novērtējumu, D. Širovs norādīja, ka viņam kā domes deputātam tomēr nebūtu ētiski saņemt pašvaldības apbalvojumu: “Man ir bijis tas gods pēdējos četrus sasaukumus strādāt un attīstīt Ogres novadu. Svarīgākais ir tas, ka iedzīvotāji novērtē manu darbu un arī tālāk veltīšu visus spēkus, lai novadā būtu pieejami pēc iespējas labāki veselības aprūpes pakalpojumi.”

Pašvaldības apbalvojumu – titulu “Ogres Gada novadnieks” – dome nolēma piešķirt biedrības “Ikšķiles Senioru skola” vadītājai Sanitai Bertmanei, SIA “Izaugsmes Spots” dibinātājai un valdes priekšsēdētājai Intai Žubei, Birzgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Birztaliņa” un Birzgales ģimenes ārsta prakses medmāsai Līgai Pudulei, Ogres teātra māksliniecei Ilzei Kupčai-Ziemelei un SIA “Ogres rajona slimnīca” medicīnas māsai Irēnai Birkhānei.

Apbalvojumu un atbalsta svētkos piešķiršanas komisija domes lēmumprojektā titula “Ogres Gada novadnieks” bija iekļauti seši šī apbalvojuma pretendenti, taču lēmumprojekta izskatīšanas laikā deputāts Andris Krauja, kurš apbalvojumam bija izvirzīts Ogres kā teātra aktieris, lūdza deputātus viņa kandidatūru no apbalvojuma pretendentu saraksta svītrot. Domes sēdē viņš pateicās par izrādīto godu, taču norādīja, ka lielākais apbalvojums ir Ogres teātra izrāžu pilnās skatītāju zāles un aplausi pēc tām.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis atzīmēja, ka gan D. Širovs, gan A.Krauja ir cienīgi saņemt šo balvu, jo katrs savā nozarē ir veicinājuši novada attīstību un atpazīstamību. Viņš atzinīgi vērtē gan viņu paveikto, gan par rīcību tagad un novēlēja arī turpmāk nezaudēt savu darba sparu.

E. Helmanis pateicās visiem iedzīvotājiem, kas novērtējuši citu darbu, izvirzot pretendentus apbalvojumiem: “Mēs bieži vien aizmirstam pateikt paldies. Ja vairāk teiktu paldies par labo, tad mēs visi būtu daudz priecīgāki un laimīgāki nekā tagad.”

Par Ogres novada pašvaldības apbalvojumiem izvirzītajiem novadniekiem

OGRES GODA NOVADNIEKS

Laima Prekele,Edgara KauliņaLielvārdes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, šajā izglītības iestādē strādā 40 gadus. Viņas audzēkņi gūst godalgotas vietas reģionā un sekmīgi piedalās valsts mēroga olimpiādēs latviešu valodā, kā arī skatuves runas konkursos. Skolotāja aktīvi piedalās valodu metodiskās komisijas darbā, mācību procesā veiksmīgi strādā gan ar talantīgajiem skolēniem, gan ar tiem, kuriem nepieciešama papildu motivācija. Kā klases audzinātāja L. Prekele prot laikus identificēt problēmsituācijas un veiksmīgi tās risināt.

Līga Zaķe, Ogresgala PII “Abelīte” vadītāja. L. Zaķe ir uzticīga savam novadam un Ogresgala PII “Ābelīte” jau 40 gadus. “Ābelītē” darbu uzsāka 1983. gadā kā pedagoga palīgs pie pašiem mazākajiem bērniem, savos darba gados no pedagoga palīga izaugusi līdz iestādes vadītāja  amatam. Darbā L. Zaķe pieredzējusi daudzās izglītības reformas, taču saglabājusi nesavtīgu piederības sajūtu savai pirmajai un vienīgajai darba vietai, izaudzinājusi paaudzi, kura šobrīd ar prieku savus bērnus ved uz “Ābelīti” ne tikai no Ogresgala, bet arī no tālākām apdzīvotām vietām. Kā iestādes vadītāja L. Zaķe ļoti racionāli plāno budžetu un mērķtiecīgi izlieto iestādei piešķirto finansējumu. Pateicoties vadītājas ieguldītajam darbam, “Ābelīte” ir panākusi izcilus rezultātus energoefektivitātē.

Maruta Stucka –pensionāre, bijusī Ogres rajona slimnīcas Anestezioloģijas un Intensīvās terapijas nodaļa vadītāja, viena no pirmajiem anesteziologiem Latvijā, vairāk kā 50 gadus rūpējusies par Ogres un Ogres novada iedzīvotāju veselību. Ogres rajona slimnīcas darbinieki, kuri savulaik strādājuši kopā ar M. Stucku, raksturo viņu – “Skolotāja ar lielo burtu!”, daudzi slimnīcas kolēģi ar lielu entuziasmu turpina viņas aizsākto darbu.

Dainis Širovs – SIA “Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētājs. D. Širovs 1992. gadā sāka strādāt Ogres rajona slimnīcā kā ķirurgs, 1994. gadā turpināja darbu kā traumatologs, bet 1999. gada jūnijā iecelts par Ogres rajona slimnīcas galveno ārstu. 2001. gadā ieguvis maģistra grādu sabiedrības veselībā, bet 2002. gadā – Latvijas veselības vadības asociācijas speciālista sertifikātu kā veselības aprūpes vadītājs. 2004. gadā ievēlēts par SIA “Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētāju.  D. Širovs ir ļoti prasīgs, prasmīgi vada darbu valdes priekšsēdētāja amatā un ir spējis noturēt slimnīcas pastāvēšanu reformu griežos un ministru maiņās. Viņa darbība balstās uz lielu erudīciju, drosmi, cīņassparu un ievērojamu plašu redzējumu. D. Širovs ir pacēlis slimnīcu augstākajā kvalitātē, nodrošinot medicīnas pakalpojumu pieejamību un profesionālu veselības aprūpi iedzīvotājiem. Jaunās ģimenes arvien biežāk izvēlas savu mazulīšu laišanu pasaulē tieši Ogres rajona slimnīcas Dzemdību nodaļā.

OGRES GADA NOVADNIEKS

Sanita Bertmane,sabiedriskā labuma organizācijas,biedrības “Ikšķiles Senioru skola” vadītāja. S. Bertmane ar savu enerģiju, ar pašaizliedzīgu un radošu darbu dažu gadu laikā ir spējusi iesaistīt iknedēļas nodarbībās ap 100 Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pensionāru, tādējādi radot iespēju senioriem būt sociāli aktīviem, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, iesaistīties projektos, integrēties sabiedrībā un jēgpilni pavadīt savas vecumdienas.

Inta Žube, SIA “Izaugsmes Spots” valdes priekšsēdētāja. Laika posmā no 2022. gada 18. oktobra līdz 2023. gada 4. aprīlim I. Žube apguva Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīkoto pirmsinkubācijas programmu Ogres filiālē; savu uzņēmumu – SIA “Izaugsmes Spots”, kas atrodas Ogrē, Brīvības ielā 12, atvēra 2023. gada 18. februārī. Uzņēmuma mērķis ir popularizēt STEM mācību priekšmetus un sniegt iespēju bērniem un jauniešiem no Ogres novada apmeklēt interešu izglītības nodarbības, pilnveidojot savas zināšanas un attīstot personību, lai kļūtu par patstāvīgiem un konkurētspējīgiem sabiedrības locekļiem nākotnē, kā arī parādīt, ka mācīšanās var būt arī interesanta, jautra, taču tajā pašā laikā arī pilnvērtīga un jēgpilna. I. Žube ar savu pieredzi šogad ir dalījusies Ogres biznesa inkubatora rīkotajā pasākumā pirmsinkubācijas programmas dalībniekiem, Ogres novada uzņēmēju biedrība viņu ir novērtējusi kā vienu no pēdējā laika iedvesmojošākajiem komersantiem.

Līga Pudule, Birzgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Birztaliņa” un Birzgales ģimenes ārsta prakses medmāsa. Birzgalieši L. Puduli raksturo kā pašaizliedzīgu, atsaucīgu, iejūtīgu, ļoti atbildīgu un zinošu veselības aprūpes speciālisti, savus darba pienākumus veicot gan pirmsskolas izglītības iestādē, gan ģimenes ārsta praksē.

Irēna Birkhāne, SIA “Ogres rajona slimnīca” medicīnas māsa. Anestēzijas māsa I. Birkhāne Ogres rajona slimnīcā strādā kopš 1974. gada, savu neizsīkstošo enerģiju, iejūtību un sirsnību atdodot slimnīcas pacientiem un kolēģiem, savus pienākumus veic profesionāli un atbildīgi. I. Birkhāne ir iemantojusi gan slimnīcas darbinieku, gan pacientu cieņu.

Ilze Kupča-Ziemele, Ogres teātra māksliniece. 2023. gads I. Kupčai-Ziemelei bijis radošiem izaicinājumiem bagāts: izrādei “Uz viena stīgas”, kas balstīta teātra zinātnieces Līvijas Akurāteres biogrāfiskajās piezīmēs un sarakstītajā dzejā, radīts tonāli vienots, bet detaļās niansēts kostīmu ansamblis; Tīnūžu Tautas nama Izstāžu zālē atklāta viņas personālizstāde “No skices līdz izrādei”, kurā aplūkojami mākslinieces radītie kostīmi un autorskices no vairākām Ogres teātra iepriekšējo gadu izrādēm; teātra jauniestudējumam “Puntila un Mati” radīti stilizēti vēsturiski kostīmi, kuros ir daudz drosmīgu faktūru, krāsu un iedvesmas avotu un kuri apliecina mākslinieces skatuves izjūtu, talantu un radošā rokraksta briedumu.

Andris Krauja, Ogres teātra aktieris. Ogres teātra vēstures lappusēs viņš sevi ierakstījis jau ar sarežģīto titullomu izrādē “Ivanovs” (2018), par ko saņēmis Latvijas Nacionālā kultūras centra skates “Gada izrāde” fināla titulu “Gada aktieris 2018”. 2023. gada pavasarī savu skatuves dzīvi sāk Bertolta Brehta komēdijas “Puntila un Mati” uzvedums, kuras centrā ir A. Kraujas virtuozi iemiesotais kungs Puntila. Izrādes straujajā sižetā aktierim faktiski jāatveido divi diametrāli pretēji tēli – no vienas puses, iereibušais, labsirdīgais, žestos un runas manierē atraisītais Puntila, kurš gatavs atdot pēdējo, kas viņam pieder, lai palīdzētu otram, un no otras – atskurbušais Puntila, kurš pārvēršas par ļaunu, piekasīgu, skopu kungu. Aktieris tēla transformāciju izspēlē psihofiziski, ļaujot izsekot līdzi Puntilas divām sejām, kuras kā maskas tiek mainītas skatītāja acu priekšā, visu uz skatuves notiekošo padarot par teatralizētu spēli.

Tituls “Ogres Goda novadnieks” ir augstākais pašvaldības apbalvojums un tiek piešķirts par īpašiem nopelniem Ogres novada labā valsts, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā darbā, savukārt titulu “Ogres Gada novadnieks” var piešķirt par nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskajā darbībā, veselības aizsardzībā, kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā, novada attīstības un atpazīstamības veidošanā vai citās novadam nozīmīgās jomās, vērtējot iepriekšējā gadā sasniegto.

Gan titulu “Ogres Goda novadnieks”, gan “Ogres Gada novadnieks” pašvaldības dome piešķir vienu reizi gadā, un tie tiek pasniegti Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā 18. novembrī.